| Mobile | RSS

نگهداری، ﭘرورش و تکثیر کاکتوس ها و گیاهان گوشتی

آشنایی با کاکتوس ها :    کاکتوس از واژه یونانی آن  kaktos به معنای گیاه خاردار یا سوزش دار گرفته شده است. کاکتوس ها از گروه گیاهان گوشتی و از رده دوﻟﭘه ایهای جدا برگ که سر دسته  تیره ویژه ای به نام Cactaceae  می باشند و با تیره های دیگر دوﻟﭘه ایها، تفاوتهای کلی […]

[ More ] مهر ۴ام, ۱۳۹۱ | No Comments | Posted in زیست شناسی گیاهی |

بررسی طرحهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی

مبانی فنی بررسی طرحهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی : قبل از بررسی طرح های صنعتی باید موارد ذیل را مد نظر قرار داد: یک نوبت کاری در روز منظور گردد. بیش از یک نوبت کاری بایستی توسط کارشناس فنی طرح تایید گردد.  270 روز کاری در سال برای یک نوبت کاری در روز منظور […]

[ More ] آبان ۲۵ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in اشتغال و کارآفرینی |

تعریف پارک علمی

تعریف پارک علمی توسط IASP یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای اداره می شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت […]

[ More ] خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in پروژه |
WT3P66861R8A23331R8A2401Meli1R8A25251R8A25221R8A24511R8A25031R8A24871R8A2419