| Mobile | RSS

تقارن مبعث رسول اسلام و سال نو مسیحِ جان

همیشه به ما گفته اند آینده زیباست این همان جمله ایست که در پایان روز، هنگام خواب باعث لبخند من میشود. پس تو هم لبخند بزن. فردا زیبا خواهد بود خوشی هاتون را بغل کنید

[ More ] دی ۹ام, ۱۳۹۴ | No Comments | Posted in Uncategorized |

ایدآلیسم یا رئالیسم

پشت این دو مفهوم، بزرگترین منابع تضاد در دنیا خوابیده است. کدام بهتر است؟ اینکه بالا را بخواهید و به آن نرسید یا متوسط را هدف قرار دهید و به آن دست پیدا کنید؟ خوب بودن بهتر است یا متوسط بودن؟ خوشبین بودن بهتر است یا بدبین بودن؟ هرکدام از این دو مفهوم، هزاران زیرشاخه […]

[ More ] آبان ۱۱ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in Uncategorized |

انواع خودکشی

خودکشی، عملی است که فرد برای پایان دادن زندگی خود بطور آگاهانه و خودخواسته انجام می‌دهد. خودکشی یازدهمین علل مرگ افراد در ایالات متحده آمریکا است. فرد هنگامی دست به خودکشی می‌زند که دیگر امیدی نداشته باشد و راه حل دیگری برای حل مشکل خود نمی‌یابد. آیا تاکنون با پیشامدهای ناکام کننده‌ای در زندگی مواجه […]

[ More ] مهر ۲۸ام, ۱۳۸۹ | ۱۱۵ Comments | Posted in Uncategorized |
Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005Surveillance Cat, St Julian, December 25, 2016x*y*z II1R8A87631R8A8711Strange small red house, Sliema, December 24, 2016