| Mobile | RSS

آزمایش میکروبی ماست

آزمونهای میکروبی ماست : نسبت استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در ماست : بسیاری از پژوهشگران معتقدند که برای دستیابی به یک محصول خوب ، با طعم و قوام مطلوب ، تعداد این دو باکتری در مایه باید تقریبا با یکدیگر مساوی باشد . غلبه هر یک از این دو بر دیگری باعث ایجاد اشکال […]

[ More ] آبان ۲۵ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in میکروبیولوژی |

میکروبیولوژی شیر

میکروبیولوژی شیر شیر هنگامی که از پستان دام سالم دوشیده شود ، دارای تعداد بسیار کمی باکتری است یا به عبارت دیگر بارمیکروبی کمتراز ۱۰۰۰ باکتری در میلی لیتر دارد. البته این مقدار در دامهای مختلف تا حد زیادی متغیر است و در مواردی حتی تا ۱۵۰۰۰ میکروارگانیسم در میلی لیتر نیز می رسد .  […]

[ More ] آبان ۲۵ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in میکروبیولوژی |

رنگ آمیزی گرم

  مقدمه: برای شناسایی باکتری ها روش های رنگ آمیزی متفاوتی از قبیل LCBP ، گمیسا ، اسید فاست و گرم وجود دارد. رنگ ‌آمیزی گرم ( Gram staining) یکی از مهم‌ترین ومتداولترین روش‌های رنگ آمیزی در باکتری‌شناسی است که اولین بار توسط کریستین گرم ابداع شد. دراین رنگ آمیزی باکتری‌ها بر مبنای رنگ باکتری […]

[ More ] شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in میکروبیولوژی |

استخراج اسیدهای نوکلئیک

همان طور که می دانید همه سلول های هسته دار دارای ماده ژنتیک هستند بنابراین از نمونه خونی و یا هر نمونه بافتی می توانیم DNA را استخراج کنیم . برای استخراج DNA  مقدار ۳ میلی لیتر از خون  EDTA لازم است . همان طور که اطلاع دارید DNA در داخل هسته با پروتئین هایی […]

[ More ] تیر ۱۰ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in میکروبیولوژی |

میکروبیولوژی آب

 جنبه های میکروبی حائز اهمیت آب آشامیدنی سالیانه ۲٫۱میلیون مرگ در اثر اسهال در جهان به وقوع می پیوندد که ۶۵ درصد از این مرگ ها مربوط به آب ناسالم و غیر بهداشتی است.     بیماریهای منتقله توسط آب آشامیدنی   پاتوژن ها یا انگل های آب آشامیدنی الف-پاتوژن ها ی باکتریایی: مدفوع انسان […]

[ More ] خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۰ | ۳ Comments | Posted in میکروبیولوژی |

میکروبیولوژی خاک

خاک مخلوط نسبتا پیچیده ای از مواد معدنی جامد (صخره ها و کانی ها) آب، هوا و جانداران و فرآورده های آنها می باشد. در مواد خاک تغییرات شیمیایی و فیزیکی متعددی رخ می دهد. فوقانی ترین لایه خاک از لحاظ حضور جانداران حائز اهمیت می باشد. بافت فیزیکی، ترکیب شیمیایی، منشا، عمق و حاصلخیزی […]

[ More ] اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in میکروبیولوژی |

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی دانشی است که درباره ریزسازواره‌ها یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو می‌کند. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می‌شوند شامل پروکاریوتها ( باکتری‌ها)، ویروسها، و یوکاریوت‌هایی مانند قارچ و تک سلولی‌ها یا پروتوزوآها می‌باشد. پروکاریوتها ریزسازواره‌هایی هستند که DNA آنها بطور فیزیکی از سیتوپلاسم جدا نشده است.  

[ More ] اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in میکروبیولوژی |
Page 1 of 212
1R8A93781R8A9319Ryan's Pub, St Julian, December 25, 2016Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005Surveillance Cat, St Julian, December 25, 2016x*y*z II