| Mobile | RSS

محیط کشت باکتری – قسمت دوم

  تعریف کشت : هنگامیکه باکتریها در شرایطی مناسب قرار گیرند که قادر به تکثیر و رشد باشند اصطلاحا گفته می شود باکتری کشت داده شده است . تعریف محیط کشت : از آنجا که میکروب یک موجود تک سلولی بوده و قادر است کلیه اعمال حیاتی خود را مستقلا انجام دهد بدون آنکه نیاز […]

[ More ] مهر ۲۷ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in محیط کشت |

روش کشت گسترده – سطحی

هدف از این آزمایش صحت سلامت کیک از میکروارگانیسم های مختلف است. ااز این روش در کارخانه های مواد غذایی نیز استفاده می شود تا از صحت سلامت محصول تولیدی خود اطمینان پیدا کنند.   تئوری آزمایش:   برای انجام این آزمایش به ابزار زیر نیازمندیم: پلیت ، لوله آزمایش ، پیپت ، سرم فیزیولوژی […]

[ More ] مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in محیط کشت |

روش کشت پور پلیت – عمقی

هدف از انجام این آزمایش ، مشخص کردن آلوده بودن یا نبودن ماده غذایی است. این آزمایش در کارخانه های صنایع غذایی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا با اشتباه در این قسمت می توانیم سبب ایجاد بیماری در مصرف کننده و یا ضرر مالی شویم. در واقع ما با اندازه گیری میزان میکروب های […]

[ More ] مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۰ | ۲ Comments | Posted in محیط کشت |

تست ایندول

روش های رایج و سریع میکروب شناسی جهت شناسائی باکتری ها و قارچ ها (اندول نقطه ای) ارگانیسم‌هایی که دارای آنزیم تریپتوفاناز هستند قادر به تجزیه اسید آمینه تریپتوفان به اسید پیرویک، آمونیاک و اندول می‌باشند. اندول بوسیله ترکیب با معرف آلدئید و تشکیل یک محصول رنگی شناسائی می‌شود. این آزمایش جهت تمایز گونه‌های پروتئوس […]

[ More ] مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in محیط کشت |

انواع تیتراسیون

تیتراسیون مقدمه تیتر کردن از روش‌های تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد نامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استاندارد به‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن […]

[ More ] خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in محیط کشت |

محیط کشت مگس سرکه

وسایل مورد نیاز بشر کوچک و بزرگ، آرد، آگار، شکر، مخمر، اسید پروپیونیک، آب مقطر، یک بطری شیر نیم لیتری   انواع محیط کشت که کاربرد وسیع دارند، عبارتند از: ۱- محیط کشت موز ۲- محیط کشت آرد ذرت همراه با آرد ملاس ۳- یولاف غلتک خورده ۴- محیط کشت عصاره گندم   طرز تهیه […]

[ More ] خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in محیط کشت |

محیط کشت باکتری – قسمت اول

محیط های متداول در کشت میکربی و نحوه تهیه آنها : مقدمه : برای مطالعه میکروارگانیسم ها باید بطریقی آنها را بر روی محیطهای مناسب از نظر شرایط فیزیکی و شیمیایی کشت داد . مطالعه زیاد درباره میکروارگانیسم ها و نحوه زندگی آنها باعث شده که تا کنون انواع زیادی از محیط کشت با ترکیبات […]

[ More ] آذر ۱ام, ۱۳۸۹ | ۳ Comments | Posted in محیط کشت |
WT3P66861R8A23331R8A2401Meli1R8A25251R8A25221R8A24511R8A25031R8A24871R8A2419