| Mobile | RSS

پاسخ های سیستم ایمنی

    Immunity به معنای مصونیت در بیماری، به ویژه بیماری های عفونی می باشد. سلول ها و مولکول های درگیر در این فرآیند سیستم ایمنی (immune system) را می سازند. واکنش این سیستم در برابر اجزاء میکروب ها و نیز ماکرومولکول هایی مانند پروتئین ها و پلی ساکارید ها و مواد شیمیایی کوچک را […]

[ More ] آذر ۲۰ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی |

تست الایزا

ELISA مخفف عبارت Enzyme-Linked Immunosorbent Assay یک روش آزمایشگاهی بیوشیمیایی ساده با حساسیت بسیار بالا است، که امکان آنالیز تعداد زیادی نمونه را به صورت همزمان فراهم می کند. این روش در ایمونولوژی (ایمنی شناسی) برای تشخیص وجود یک آنتی بادی یا آنتی ژن در نمونه مورد آزمایش استفاده می شود که عموما، به عنوان […]

[ More ] تیر ۱۰ام, ۱۳۹۰ | ۱ Comment | Posted in ایمونولوژِی |

تست CRP

تست CRP اندازه گیری پروتئینهای فاز حاد کبدی می باشداین تست معمولا همراه با بقیه تستهای سرولوژی و معمولا با تست سدیمانESR درخواست میشود و در تشخیص به پزشک کمک میکند. مقدار این تست در بیماریهای زیر بالا میرود و تست مثبت میگردد: عفونتهای باکتریال تب روماتیسمی فعال سکته قلبی حاد سرطانهای بدخیمی منتشر آرتریت روماتوئید […]

[ More ] اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی |

تست تب مالت

تب مالت,  wright احساس ناخوشی , بی اشتهائی , تب و ضعف عضلانی مفرط علایم بیماری ناتوان کننده ای است که اولین بار توسط مارستون در سال ۱۸۶۱ توضیح داده شد. بروسلا ملی تنسیس در سال ۱۸۶۲ توسط بروس جدا شد.در سال ۱۸۶۲ نوکارد بروسلا آبورتوس را به عنوان عامل سقط جنین در گاوها معرفی […]

[ More ] اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی |

آلرژی

فصل پانزدهم: آلرژی    زمانی که یک پاتوژن وارد بدن می شود ابتدا واکنش های ایمنی ذاتی سعی می کند پاتوژن را حذف کند.اگر آن نتوانست این کار را انجام دهد سیستم ایمنی اکتسابی با دو بازوی ایمنی همورال و سلولی وارد عمل می شود که اختصاصی عمل می کند.گاهی اتفاق می افتد که ISیک […]

[ More ] اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی |

CMI

فصل چهاردهم: CMI    CMIیکی از بازوهای اجرایی سیستم ایمنی اکتسابی است.INFγباعث ۱)بیان و عرضه آنتی ژن از کلاس MHC Iمی شود.ویروس ها و تومورها و انگل های داخل سلولی عرضه MHC Iرا کم می کنند تا پپتیدهای آن ها عرضه نشود اما INFγباعث فعالیت ماکروفاژها و APCها میشود و بیان MHC Iرا بسیار بالا […]

[ More ] اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی |

سایتوکاین ها

فصل سیزدهم: سایتوکاین ها    سلول Tو APCمولکول هایی را تولید می کنند که امروزه نام آن ها را تحت عنوان سایتوکاین می نامیم.سیگنال های ایجاد شده در اثر سیناپس روی ژنوم هر دو سلول تاثیر گذاشته و ژن هایی را فعال می کند که این ژن ها محصولاتشان یک سری پروتئین ها را تحت […]

[ More ] اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی |
Page 1 of 3123
Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005Surveillance Cat, St Julian, December 25, 2016x*y*z II1R8A87631R8A8711Strange small red house, Sliema, December 24, 2016