| Mobile | RSS

معرفی تکنولوژی میکرواری و کاربردهای آن

معرفی تکنولوژی میکرواری و کاربردهای آن www.payagene.com در زیست شناسی و ژنومیک مدرنِ امروزی رویکرد و نگاهی جدید به حیات و سلولِ زنده به عنوان یک سیستم به وجود آمده است. سیستم های زیستی مانند هر سیستم مصنوعی دیگر ساخت یافته و ماژوﻻر هستند. به دست آوردن اطﻼعاتی از سلول در سطح سیستمی، دانش ژنومیک […]

[ More ] خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۱ | ۱ Comment | Posted in سلولی و مولکولی |

آپوپتوز

آپوپتوز (apoptosis) در موجودات پرسلولی تکامل پیدا کرده، مکانیسمی برای حذف سلول های ناخواسته است. ممکن است از طریق یک گیرنده یا کشف سلول های آسیب دیده راه اندازی شود. این فرآیند، مراحل آنزیمی هماهنگی را در بر می گیرد و با فعال شدن پروتئازها انجام می شود. آپوپتوسیس باید به دقت کنترل شود، به […]

[ More ] اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in سلولی و مولکولی |

مبانی الکتروفورز

الکتروفورز روشی است که در آن نمونه هایی که بار الکتریکی دارند، تحت تأثیر یک میدان الکتریکی از میان شبکه ای متخلخل حرکت می کنند. سرعت حرکت مولکولها در این شرایط نه تنهاتحت تاثیر بار الکتریکی اشان است بلکه عواملی دیگری نظیر اندازه و شکل مولکول نیز در این امر دخیل هستند. به همین دلیل […]

[ More ] اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۰ | ۵ Comments | Posted in سلولی و مولکولی |

فرهنگ لغات مصطلح در زمینه سلول های بنیادی

۱-Bone marrow stromal cells: جمعیتی از سلول هایی بنیادی در داخل مغز استخوان که قادر به تبدیل شدن به سلول های خونی نیستند اما توانایی تبدیل شدن به سلول های استخوانی ، غضروفی ، چربی و بافت پیوندی فیبروتیک را دارند. ۲-Cell culture : رشد سلول ها در محط آزمایشگاه و در یک محیط مصنوعی […]

[ More ] فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in سلولی و مولکولی |

سلول های بنیادی مزانشیمی

مقدمه سلول های بنیادی مزانشیمی نوعی سلول غیر خون ساز ساکن در مغز استخوان و سایر بافت های اسکلتی توصیف می شود. حضور این سلول ها در مغز استخوان برای اولین بار توسط یک پاتولوژیست آلمانی موسوم به Cohnheim در حدود ۱۴۰سال پیش تر (۱۸۶۷) شناسایی شده بود. این محقق برای مطالعه ترمیم زخم رنگ […]

[ More ] فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in سلولی و مولکولی |

سلول های بنیادی جنینی

مقدمه سلول های بنیادی (stem cells) دو ویژگی اساسی یعنی توان تقسیم و تولید سلول هایی با خواص یکسان (خود نو زایی : self-renewal) و ایجاد انواع سلولهای تمایز یافته دارند بر اساس توان تمایز و برگشت پذیری انها سلولها را میتوان به انواع زیر تقسیم نمود : ۱) همه توان (totipotent ) این سلولها […]

[ More ] آذر ۱ام, ۱۳۸۹ | ۳ Comments | Posted in سلولی و مولکولی |
Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005Surveillance Cat, St Julian, December 25, 2016x*y*z II1R8A87631R8A8711Strange small red house, Sliema, December 24, 2016