| Mobile | RSS

سلول های بنیادی جنینی

مقدمه سلول های بنیادی (stem cells) دو ویژگی اساسی یعنی توان تقسیم و تولید سلول هایی با خواص یکسان (خود نو زایی : self-renewal) و ایجاد انواع سلولهای تمایز یافته دارند بر اساس توان تمایز و برگشت پذیری انها سلولها را میتوان به انواع زیر تقسیم نمود : ۱) همه توان (totipotent ) این سلولها […]

[ More ] آذر ۱ام, ۱۳۸۹ | ۳ Comments | Posted in سلولی و مولکولی |

باکتری شناسی

غشای سلولی ساختمان غشای سلول یوکاریوتی و پروکاریوتی تقریبا با همدیگر مشابه است که البته از لحاظ حضور لیپید و پروتئین و کربوهیدراتهای خاص با همدیگر تفاوتهایی نیز دارند. منتها از لحاظ برهمکنش فیزیکی و شیمیایی مولکولهای تشکیل دهنده شباهتهای زیادی دارند. غشا شامل دو لایه فسفولیپیدی همراه با پروتئینها می‌باشد. غشای سلول باکتری فاقد […]

[ More ] آذر ۱ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in باکتری شناسی |

آنزیم ها

آنزیم چیست؟ آنزیم ها عمل کاتالیزوری انجام می دهند یعنی سرعت واکنش ها را زیاد می کنند بدون این که تغییری در خودشان به وجود آید. تعیین تعداد آنزیم ها در سلول مشکل است ولی شاید بتوان از ترادف ژنوم آنها حدس زد مثلا در باکتری E.coli تعداد ۴۲۸۸ رمز برای پروتئین وجود دارد که […]

[ More ] آذر ۱ام, ۱۳۸۹ | ۸ Comments | Posted in بیوشیمی |

کلیات پروتئین – قسمت دوم

اسیدهای آمینه (آمینو اسیدها): اسیدهای آمینه (دارای کربنی که سه عامل آن همیشه ثابت است و یک عامل متغییر دارد.COOH, NH2.Hهمیشه ثابتند )که زیربنای اصلی پروتئین ها هستند، فعالیت های زیستی متنوعی در سلول زنده برعهده دارند. با وجود این تنها۲۰ نوع اسید آمینه در ساختمان پروتئین ها شرکت میکند.تمام اسید های آمینه موجود در […]

[ More ] آذر ۱ام, ۱۳۸۹ | ۱ Comment | Posted in بیوشیمی |

انواع لیپیدها

لیپید(چربی): لیپیدها ترکیبات مختلف و نامتجانسی هستند که بیشتر از نظر خواص فیزیکی بویژه حلالیت با هم مشابهت دارند.خاصیت اصلی آنها نامحلول بودنشان در آب است. این که در ساختار غشای سلول وجود دارند،در داخل میتوکندری ها یافت میشوند،در ساختمان لیپوپروتئین ها وجود دارند،و حتی وظیفه نقل و انتقال چربیها را (در حالت ترکیب با […]

[ More ] آذر ۱ام, ۱۳۸۹ | ۴ Comments | Posted in بیوشیمی |

محیط کشت باکتری – قسمت اول

محیط های متداول در کشت میکربی و نحوه تهیه آنها : مقدمه : برای مطالعه میکروارگانیسم ها باید بطریقی آنها را بر روی محیطهای مناسب از نظر شرایط فیزیکی و شیمیایی کشت داد . مطالعه زیاد درباره میکروارگانیسم ها و نحوه زندگی آنها باعث شده که تا کنون انواع زیادی از محیط کشت با ترکیبات […]

[ More ] آذر ۱ام, ۱۳۸۹ | ۳ Comments | Posted in محیط کشت |

چرخه سوخت هسته اى

اورانیومى که از زمین استخراج مى شود، بلافاصله قابل استفاده در نیروگاه هاى تولید انرژى نیست. براى آنکه بتوان بیشترین بازده را از اورانیوم به دست آورد، فرآیندهاى مختلفى روى سنگ معدن اورانیوم صورت مى گیرد تا غلظت ایزوتوپ U235که قابل شکافت است، افزایش یابد. چرخه سوخت اورانیوم نسبت به سوخت هاى رایج دیگر، از […]

[ More ] آبان ۲۹ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in نظامی |
Page 1 of 3123
WT3P66861R8A23331R8A2401Meli1R8A25251R8A25221R8A24511R8A25031R8A24871R8A2419