| Mobile | RSS

بررسی طرحهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی

آبان ۲۵ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in اشتغال و کارآفرینی

مبانی فنی بررسی طرحهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی :

قبل از بررسی طرح های صنعتی باید موارد ذیل را مد نظر قرار داد:

یک نوبت کاری در روز منظور گردد. بیش از یک نوبت کاری بایستی توسط کارشناس فنی طرح تایید گردد.

 270 روز کاری در سال برای یک نوبت کاری در روز منظور گردد.

هر نوبت کاری معادل هشت ساعت می باشد که کار مفید هر نوبت کاری هفت و نیم ساعت می باشد (نیم ساعت مدت تعویض شیفت برآورد می شود.)

پس از منظور نمودن موارد فوق به اصول محاسبات فنی طرح برای سهولت و یکنواختی بررسی طرح ها به ترتیب فرم پرسشنامه جواز تاسیس به شرح ذیل پرداخته میشود:

۱- زمین

اگر انبار مواد اولیه به صورت فضای باز باشد جزو سطح زیربنا محاسبه میشود.

اگر برای دپوی مواد به فضای بیشتری نیاز باشد مساحت زمین آن به مساحت زمین افزوده می گردد.

۲- محوطه سازی

۲-۱- خاکبرداری و تسطیح

مقدار کار خاک برداری و تسطیح مساوی سطح زمین به عمق ۳۰  سانتی متر می باشد ( که در واقع تقریبا‏ به اندازه ثلث مساحت زمین به واحد متر مکعب عملیات خاکبرداری انجام می گیرد.)

 

۲-۲- حصار کشی

ارتفاع معمولی حصار (دیوار ) را ۲ متر در نظر می گیرند . طول حصار را که همان محیط زمین می باشد به روش های مختلفی پیش بینی می کنند که عبارتند از :

الف  پیش بینی ابعاد زمین در طرح و در نتیجه محاسبه محیط زمین .

ب  – اگر ابعاد زمین پیش بینی نشود جذر مساحت زمین را در  4 ضرب می کنند .

ج  – بهترین روش برای پیش بینی و محاسبه طول دیوار به صورت ذیل می باشد.

واحد متر                                                 3 × جذر دو برابر مساحت کل زمین = طول حصار ( دیوار کشی )

 

۲-۳- آسفالت و پیاده روسازی و پارکینگ

با توجه به اینکه این قسمت از زمین ارتباط مستقیم با نوع تردد داخلی و وسایط نقلیه و تعداد پرسنل دارد نظر کارشناس مربوطه مهم می باشد. ولی در حالت کلی حدود ۲۰%  از مقدار زمین را برای این مورد در نظر میگیرند.

 

فضا ی سبزروشنایی و غیره

ایجاد فضای سبز برای آرامش روحی و تجدد اعصاب کارکنان وروشنایی محوطه جهت امنیت محیط کارگاه در شب مورد نیاز می باشد که معمولا ۱۰ الی ۱۵ درصد مقدار کل زمین پیش بینی می کنند.

۳- ساختمان سازی

۳-۱- سالن تولید

مساحت سالن تولید با استفاده از تعداد و ابعاد دستگاه های مستقر در سالن برآورد می شود که برای این کار , ابتدا ابعاد دستگاه ها از بروشورها و کاتالوگ های مربوط به ماشین آلات و تجهیزات استخراج می شود. سپس با توجه به خصوصیات کاری هر دستگاه , فضای مورد نیاز جهت مواد اولیه (داده) و محصول خروجی (ستانده) دستگاه , قدرت مانور (عمل ) کارگر و یا اپراتور دستگاه , تعمیرات و نگهداری و…. برآورده شده, به مساحت خالص دستگاه افزوده می گردد. حاصل جمع دو مساحت در واقع فضای موردنیاز هر دستگاه را بیان می کند. سپس با در نظر گرفتن تعداد دستگاه مورد نیاز جمع کل مساحت هر نوع ماشین محاسبه می گردد. برای کارهای غیرماشینی و دستی نیز مساحت میز کار و محوطه مورد نیاز به همین صورت محاسبه می گردد.

حاصل جمع مقادیر فوق, مساحت موردنیاز ماشین آلات وتجهیزات را تشکیل میدهد. به منظور تامین مساحت راهروها, طرح توسعه و رعای مسایل ایمنی و بهداشتی و سایر موارد نیاز, مساحت ماشین آلات در عدد ۵/۲ ضرب می شود . این عدد مساحت کل سالن تولید می باشد.

لازم است جهت جلوگیری از انجام هزینه اضافی و بروز مشکل احتمالی در برآورد فضای موردنیاز ماشین آلات تجهیزات و دقت کافی مبذول گردد.

 

۳-۲- مساحت انبارها

علیرغم حرکت های اخیر صنایع به سوی کاهش موجودی انبار شده, انبارها به عنوان یکی از ارکان مهم کارخانجات محسوب می شوند ودر اکثر قریب به اتفاق واحدها غیر قابل حذف هستند. لذا درکشورهای در حال توسعه از جمله ایران که وضعیت بازارهای فروش واد ومحصولات دارای نوسانات نسبتا زیادی می باشد , برای جلوگیری از وقفه های تولید , لازم است که انبارهای مناسبی در واحد پیش بینی شود. در صنایع روستایی انبارها تنوع زیادی ندارند, زیرا با توجه به حجم نسبتا کم مواد ومحصولات , معمولا دو انبار مواد اولیه و محصول تکافوی نیازهای واحد را می نماید. در بعضی واحدها با توجه به حجم کار ممکن است انبار قطعات نیز پیش بینی شود و یا اینکه این بخش ها به یک انبار کلی محول شود.

 

الف – انبار مواد اولیه

مساحت انبار مواد اولیه بسته به نوع مواد اولیه , نقدینگی , سفارش و محصول و مدت انبار کردن و طرز تهیه آن دارد . در نوع مواد اولیه می توان به قابلیت اشتغال , جرم مخصوص , حجم , فساد پذیری و… توجه کرد. مقدار نقدینگی در مقدار تهیه مواد اولیه و در نتیجه مساحت انبار مواد اولیه و در نتیجه مساحت انبار مواد اولیه موثر می باشد.مدت انبار کردن ناشی از دایمی یا فصلی بودن , داخلی یا خارجی بودن مواد اولیه می باشد که اگر مواد اولیه دایمی و داخلی باشد ذخیره آن برای دو ماه محاسبه می شود ولی اگر فصلی باشد برای  6 ماه و اگر خارجی باشد برای ۱۰۰ روز کاری مساحت انبار مواد اولیه محاسبه می شود که به طور خلاصه چنین بیان می شود:

مواد اولیه اگر دایمی و داخلی باشد برای دو ماه محاسبه شود.

مواد اوله اگر فصلی باشد برای  6 ماه محاسبه شود.

مواد اولیه اگر خرید خارجی باشد برای  100 روز کاری (۴)  ماه  محاسبه شود.

در محاسبات مساحت انبار مواد اولیه داشتن اطلاعات مربوط به وزن مخصوص , ابعاد ماده اولیه و ارتفاع انبار کدرن ضروری است.

در صورت نیاز به سردخانه جهت نگهداری مواد اولیه به مساحت انبار اضافه شود.

 

ب– انبار محصول

انبار محصول برای ذخیره یک ماه محصول محاسبه می شود. در محاسبه مساحت این انبار نیز ۲۵% مساحت لازم برای ذخیره محصول جهت راهرو ۲۵% برای حمل و نقل وسایل نقلیه به مساحت اولیه افزوده می شود. ضمنا در محاسبه مساحت انبار اطلاعات به وزن مخصوص , ابعاد محصول و ارتفاع انبار مد نظر قرار گیرد. در صورت نیاز به سردخانه جهت نگهداری محصول به مساحت انبار محصول اضافه گردد.

 

۳-۳- ساختمان اداری و سرویس ها

 

ساختمان های غذاخوری نمازخانه رفاهی بهداشتی و سرایداری جزو سرویس ها می باشند.

 

۳-۴- ساختمان نگهبانی

 

۳-۵- سایر

قسمت سایر بند ساختمان سازی فرم پرسشنامه جواز تاسیس ساختمان تاسیسات برق , آب , سوخت, گرمایش , تعمیرگاه و آزمایشگاه می باشد

۴- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

ماشین آلات تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی در واقع شامل ماشین آلات و تجهیزات اصلی فرآیند تولید, تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم یدکی ماشین آلات و لوازم مورد نیاز تعمیرگاه , ابزار آلات کار, قالب ها , میز کار و ماشین آلات مربوط به سردخانه مواد اولیه و محصول قفسه های انبار و … می باشد . قیمت کلیه ماشین آلات داخلی باید بر اساس تحویل درب کارخانه باشد و قیمت ماشین آلات خارجی بر اساس C&F باشد و کلیه هزینه های جانبی ماشین آلات خارجی از جمله بیمه , هزینه گمرکی و ترخیص , هزینه بازرسی و هزینه نصب و راه اندازی باید در پرسشنامه برآورد گردد.

 

۵- تاسیسات

موارد زیر طبق پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد:

*ضریب همزمانی 80% محسوب می گردد.

 

۵-۱- برق رسانی

در محاسبه برق مورد نیاز باید مجموع توان برق مورد نیاز روشنایی , ماشین آلات , تاسیسات و … محاسبه شده و ده درصد به برق ماشین آلات برای تامین بیشترین درخواست برق اضافه گردد. روش محاسبه موارد مذکور به شرح ذیل می باشد:

 

الف– برق روشنایی ساختمان ها و محوطه

 

ب – برق ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

میزان برق لازم برای این قسمت توسط کارشناس و طبق کاتالوگ و دفترچه راهنمای ماشین آلات در نظرگرفته می شود.

 

ج– برق تاسیسات

برق مورد نیاز تجهیزات تاسیساتی که شامل دیگ بخار, سختی گیر, پمپ ها, سیستم های تهویه گرمایش, سرمایش, باسکول, هوای فشرده, فیلترهای تصفیه, تجهیزات تصفیه پساب و … می باشد باید بر اساس نظر کارشناس ابتدا لزوم این نوع تاسیسات تایید و سپس طبق دفترجه راهنمای آنها مقدار لازم برآورد شود.

 

توان برق گرمایش درتابستان برای سرمایش استفاده می شود.

 

د– برق وسایل حمل و نقل

طبق نظر کارشناس ممکن است طرح نیاز به وسایل حمل و نقل برقی چون سقفی , انواع مختلف نقاله , مکنده ها و …. داشته باشد که برق مورد نیاز آنها طبق دفترچه راهنما( کاتالوگ ) محاسبه می شود.

 

۵-۲- آب رسانی

در محاسبه آب مورد نیاز طرح باید مجموع آب مورد نیاز واحدهای مختلف را برآورد نمود. روش برآورد آب به شرح ذیل می باشد:

ضمنا ذخیره سازی آب برای دو روز می باشد که در محاسبه منبع ذخیره به آن  20%افزوده می شود.

 

الف– آب مصرفی فرآیند تولید :

آب مصرفی فرآیند تولید طبق نظر کارشناسی بوده و جزو اطلاعات ورودی میباشد. اگر سیستم مجهز به سیستم تصفیه پساب یا فاضلاب می باشد , باید آب برگشتی از میزان آب برآورد شده کاسته گردد.

 

ب– آب شرب و بهداشتی

 

ج– آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز

 

۵-۳- سوخت رسانی

سوخت مورد نیاز واحدها و تجهیزات به طور مجزا برآورد و سپس مجموع آنها برای سوخت طرح در نظر گرفته می شود که به روش ذیل محاسبه می شود:

 

الف – سوخت مصرفی خط تولید

سوخت مصرفی خط تولید بر اساس نظریه کارشناس بوده که مصرف آن بر حسب متر مکعب بوده و جزو اطلاعات ورودی می باشد. در صورتی که مواد مصرفی سوخت ( مثل گازوییل , مازوت , گاز طبیعی , بنزین ) جزو مواد اولیه خط تولید نیز به کار روند باید مقدار آن به موارد برآورده شده سوخت اضافه گردد.

ب– سوخت وسایل حمل و نقل

به ازای هر وسیله سواری و وانت  30 لیتر در روز فرض شود.

برای لیفتراک گازوییلی  30 لیتر و برای کامیون , تراکتور و لودر  60لیتر در هر نوبت کاری برآورد گردد.

ج – سوخت مصرفی گرمایش

گرمایش برای سالن تولید, ساختمان اداری, نگهبانی, رفاهی, بهداشتی و آزمایشگاه منظور 
می گردد و برای سالن های مواد اولیه, محصول و لوازم یدکی, ساختمان تاسیسات برق , آب و تصفیه خانه گرمایش منظوره نمی گردد. .

د – سوخت مصرفی تولید بخار وآب داغ و روغن داغ

 

 – سایر

سایر مصارف سوخت براساس نظریه کارشناس منظور می گردد.

 

۵-۴- وسایل گرمایش و سرمایش

به ازای هر…….مربع یک دستگاه بخاری صنعتی

به ازای هر …….. مربع سالن تولید یک دستگاه کولر آبی ۶۰۰۰

به ازای هر …….. مربع ساختمان یک دستگاه کولر آبی ۴۰۰۰

به ازای هر …….. مربع ساختمان یک دستگاه کولر گازی

در صورت استفاده از برج های خنک کننده از کولر استفاده نمی شود

برای انبارها سیستم گرمایش و سرمایش در نظر گرفته نمی شود مگر اینکه طبق نظر کارشناس باشد.

 

۵-۵- وسایل حفاظتی و ایمنی

اکثر این موارد طبق نظر کارشناس باید منظورگردد .

۵-۶- سایر

با توجه به نظر کارشناس موارد ذیل منظور گردد:

تهویه :

برای سالن تولید به ازای هر ……. متر مربع یک دستگاه

 

باسکول :

 

هوای فشرده :

برای تهیه هوای فشرده تا فشار  ….. پوند بر اینچ نیاز به یک کمپرسور و یک مخزن

تصفیه پساب:

 بر اساس روش های هوادهی و احداث حوضچه اعمال می گردد که بنای آن جزو بنای تاسیسات می باشد.

دیگ بخار:

 طبق نظر کارشناس باید منظورگردد

 

۶- وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه

 

۷- مواد اولیه و بسته بندی

مواد اولیه و بسته بندی به دو صورت داخلی و خارجی تهیه می گردد. درصدی نیز به عنوان ضایعات طبق نظر کارشناس برآورده می شود.

 

۷-۱- مواد اولیه داخلی

قیمت واحد باید تحویل درب کارخانه باشد و در غیر اینصورت باید هزینه حمل و نقل نیز منظور گردد. هزینه مورد نیاز مواد اولیه بر حسب سال محاسبه شده که مقدار آن برابر است مقدار مواد اولیه مورد نیاز با احتساب ضایعات در قیمت واحد تحویل درب کارخانه .

 

۷-۲- مواد اولیه خارجی

هزینه مواد اولیه خارجی باید طبق پیش فاکتور profprma Invoice) ) باشد . نوع قیمت ارایه شده باید C&F (سی اند اف) یکی از بنادر یا شهرهای ایران باشد. نباید ورود مواد اولیه درخواستی ممنوع باشد ( دارای کد صفر از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی نباشد) . هزینه های مربوط به بیمه نامه , ترخیص , حمل و نقل داخلی و بازرسی کالا باید منظور گردد. هزینه مورد نیاز مواد اولیه خارجی به صورت ذیل محاسبه می شود:

هزینه های جانبی + (قیمت واحد بر  حسب دلار × مقدار ) = هزینه مواد اولیه خارجی موردنیاز

 

۸- برآورد نیروی انسانی

یک واحد تولیدی در حالت کلی به نیروهای زیرنیاز دارد:

 

۸-۱- مدیر

برای هر واحد تولیدی یک مدیر ثابت در نظر گرفته شود.

 

۸-۲- پرسنل تولیدی

 

۸-۳- کارکنان اداری ومالی

 

۸-۴- پرسنل فنی تعمیرات و تاسیسات

 

۸-۵- کارکنان خدمات و کارگر ساده

——————————————————————————————————-

 

برآورد پرسنل غیرتولیدی :

در این قسمت ، باتوجه به تعداد پرسنل تولیدی و میزان مبادلات تجاری واحد و … پرسنل غیرتولیدی واحد برآورد می گردد. پرسنل غیرتولیدی شامل موارد زیر می باشد:

الف ) مدیریت :

مدیر عامل یا مدیر کارخانه مسئولیت مستقیم کل عملیات را بر عهده دارد و مدیریت کلی تولید، مدیریت امور مالی، مدیریت فروش و بازرگانی واحد از جمله مسئولیتهای مدیر عامل خواهد بود . در واحدهای کوچک و متوسط، حجم این عملیات به گونه ای است که یک نفر برای تصدی این مسئولیت کافی است .

ب)  پرسنل اداری، مالی وخدماتی :

برای انجام امور دفتری ، حسابداری ، کارگزینی و …، …… نفرکارمند اداری و مالی در نظرگرفته می شود . همچنین برای امور سرایداری و نگهبانی ، آبدارچی و نظافت نیزافرادی  مورد نیاز می باشد . شرح وظایف این افراد در جدول زیر آمده است .

ج) پرسنل تأسیسات و تعمیرگاه :

پرسنل فنی بر اساس پارامترهای تضمین کننده ای چون تعداد شیفت , توان کل برق درخواستی , بخار مصرفی , تصفیه پساب , تکنولوژی خط تولید, تاسیسات آبی , تهویه اطفای حریق در نظر گرفته می شود.

·        جهت انجام امورفنی وسرویس مستمر دستگاهها و تأسیسات  …. نفرتکنسین فنی تعمیرات و تأسیسات برای واحد منظور می گردد.

·        به ازای هر  ….. نفر پرسنل تولیدی یک نفر کارگر خدمات آبدارچی منظور گردد.

·        سرایدار و نگهبانی حداقل یک نفر و حداکثر  …….. نفر منظور گردد.

·        کارگران ساده خط تولید طبق نظر کارشناس منظور می گردد.

 

جدول نیروی انسانی غیرتولیدی

ردیف

نوع مسئولیت

تعداد

شرح وظایف

 

۱

مدیریت

 

مدیر عامل که مدیریت کلی تولید ،امور مالی ، فروش و بازرگانی را برعهده می گیرد

۲

اداری و مالی

 

کارمند اداری یک نفر، دو نفر کارمند مالی، یک نفر منشی

۳

تاسیسات و تعمیرگاه

 

تکنیسین فنی برای تعمیرات جزئی دستگاه ها و تاسیسات

۴

خدمات

 

سرایدار ، نگهبان، آبدارچی و کارگران خدماتی

و راننده وسایل حمل و نقل

جمع پرسنل غیر تولید

 

 

 

           
 

 

تعداد کل پرسنل این واحد تولیدی : …… نفر

 

Leave a Reply 2455 views, 2 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

1R8A94601R8A94661R8A93781R8A9319Ryan's Pub, St Julian, December 25, 2016Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005