| Mobile | RSS

کشت قارچ ها

شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in قارچ شناسی

قارچ ها از جمله میکروارگانیسم هایی هستند که دارای مقاوت بالا نسبت به شرایط سخت محیطی ، وجود آنتی بیوتیک ، میزان آب در دسترس ( aw ) پایین و … هستند و این خصوصیات باعث می شود تا بتوانند در بیشتر موقعیت ها رشد و تکثیر پیدا کنند. قارچ ها شامل مخمر ها و کپک ها می باشند که هر یک به طور جداگانه دارای خصوصیات منحصر به خود می باشند.

به علت سبک و کوچک بودن هاگ های این گروه ، می توان این هاگ ها را  در بیشتر امتسفرهای غیر استریل پیدا کرد زیرا می توانند به صورت معلق در هوا باقی بمانند و آزادانه حرکت کنند.

رشد این گروه می توانند باعث ایجاد شرایط نا مطلوب برای ماده غذایی شود ، در واقع بعد رشد قارچ ها بر روی ماده غذایی عموما آن را فاسد می خوانیم از این رو باید توجه داشت که تا حد امکان از رشد قارچ ها بر روی محصولات تولیدی جلوگیری کنیم.

نکته قابل توجه دیگر این است که قارج ها به دلیل استفاده از منابع غذایی معدنی ( نه آلی ) می توانند حتی بر روی مواد غیر خوراکی هم رشد کنند. پس این موجودات ریز بسیار می توانند از لحاظ اقتصادی آسیب رسان باشند.

حال در اینجا مواد غذایی را که بیشتر در معرض فساد قارچی هستند ، از لحاظ وجود قارچ بررسی می کنیم و تا از صحت سلامت این مواد غذایی مطمئن شویم. چگونگی انجام این آزمایش را بررسی می کنیم.

 

 تئوری آزمایش:

 

برای انجام این آزمایش به وسایل زیر نیازمندیم:

پیپت ۱ و ۱۰ cc ، پلیت ، محیط کشت PCA ، سرم فیزیولوژی ، نمونه های از مواد غذایی ( رب ، نان ، خمیر نانوایی ) ، میله عصایی ، ترازو .

 

 

روش کار:

از مواد غذایی موجود ، از هر کدام مقدار ۱ گرم را جدا کرده و هر نمونه را در داخل را یک پلیت جداگانه می ریزیم ( از نمونه رب و نان و خمیر نانوایی ). به هر یک از پلیت ها ۹ cc سرم فیزیولوژی اضافه می کنیم. با میله عصایی که از قبل استریل شده ، نمونه ها را همراه با سرم فیزیولوژی آنقدر هم می زنیم تا تقریبا به حالت یکنواخت در آید.

پلیت هایی را که از قبل در آنها محیط کشت ریخته شده و اصطلاحا بسته شده را آماده می کنیم. در هر پلیت آماده ، مقدار ۱/۰ cc از هر نمونه می ریزیم ( نمونه ای که با سرم فیزیولوژی به صورت محلول در آورده ایم ). نمونه ها را با میله عصایی استریل بر سطح محیط پخش می کنیم. بهتر است نمونه را با فاصله تقریبا ۱ سانتیمتر از دور پلیت پخش کنیم تا در هنگام شمارش کار برای ما دشوار نباشد.

درب پلیت ها را می گذاریم و آنها را در انکوباتور ۲۲ تا ۲۷ درجه به مدت ۴۸ قرار می دهیم. پلیت ها را بعد از این مدت از انکوباتور خارج می کنیم. تعداد کلونی های موجود را شمارش می کنیم. باید توجه داشت که استاندارد برای پلیت های حاوی قارچ >۱۵۰ است یعنی پلیت های خارج از این مقدار مورد قبول نیست.

 

شمارش کلونی ها:

دو روش برای شمارش کلونی ها وجود دارد:

الف) دستگاه کلونی کانتر که به طور اتوماتیک تعداد کلونی ها را در یک رقت مشخص نشان می دهد.

ب) روش دستی که پلیت را به صورت وارونه بر روی یک صفحه سفید یا سیاه قرار داده و بین پلیت و صفحه یک شیشه شطرنجی قرار دارد و با علامت گذاری خانه ها تعداد را بدست می آوردند.

 

روش محاسبه:

الف) شمارش کلی میکروبی ( محاسبه استاندارد)← جهت شمارش پلیت هایی انتخاب شوند که بین ۳۰ تا ۳۰۰ کلونی داشته باشند که برابر میانگین تعداد کلونی های شمارش شده در دو پلیت ضرب در ضریب رقت بکار رفته.

ب) محاسبه تخمینی← اگر در تمام رقت ها بیش از ۳۰۰ کلونی در هر پلیت دیده شود ، سطح هر پلیت را به شعاع های مناسب تقسیم می کنیم و کلونی ها را در یک قسمت شمارش کرده و سپس تعداد کل را در ضریب مناسب ضرب می کنیم. میانگین شمکارش را در دو پلیت محاسبه و در ریب رقت ضرب و نتیجه را به عنوان تخمین شمارش کلونی گزارش می کنند.

 

شرح عملی آزمایش:

ابتدا میز کار را با الکل استریل و شعله را روشن کردیم. سه پلیت استریل انتخاب کردیم و از نمونه رب و آرد نان ( نان خرد کرده ) و خمیر نانوایی ؛ از هر کدام ، ۱ گرم برداشتیم. ۱ گرم ها را درون هر پلیت ریختیم و به هر پلیت ۹ cc سرم فیزیولوژی اضافه کردیم. در واقع با این کار ما رقت ۱-۱۰ ساخته ایم. ( چون این آزمایش به صورت فرضی است یعنی نمونه ها استریل هستند ، هر پلیت را توسط قارچ خاصی آلوده کردیم )  باید نمونه را با سرم فیزیولوژی مخلوط کنیم تا محلولی یکنواخت تهیه کنیم. برای این کار از میله ی عصایی که توسط الکل ۹۶% و حرارت استریل شده ، استفاده می کنیم. آنقدر باید هم بزنیم تا کاملا یکنواخت شود. ( این مرحله را چون به صورت دستی انجام می دادیم نمونه خمیر و آرد به طور کاملا یکنواخت بدست نمی آید و قسمت های جامد به طور محسوس باقی می ماند ، ولی برای برداشت نمونه محلول قسمت های جامد را کنار زدیم و از محلولی که یکنواخت شده بود استفاده کردیم)

پس از آنکه محلول ها یکنواخت شد ، درب آنها را گذاشتیم تا آلودگی های دیگری وارد آن نشود. البته برای جلوگیری از آلودگی پلیت های حاوی محلول این مراحل را در کنار شعله انجام دادیم.

حال که کار نمونه سازی را تمام کردیم ، باید آنها را کشت دهیم. پلیت های حاوی محیط کشت PCA را که از قبل آماده بود را نام گذاری کردیم( برای هر نمونه دو پلیت). مقدار ۱/۰ cc از هر نمونه بر داشتیم و داخل پلیت مربوطه ریختیم و آنرا با میله عصایی که استریل کردیم ، روی سطح محیط کشت پخش کردیم و دقت شد تا با لبه های پلیت فاصله داشته باشد. و درب پلیت ها را گذاشتیم.

این کار را برای هر سه نمونه ی رب و آرد و خمیر انجام دادیم. برای هرنمونه برداری از یک پیپت ۱ cc استریل استفاده کردیم.

پلیت ها را با چسب روی هم ثابت کردیم و آنها را در انکوباتور ۲۴ درجه به مدت ۴۸ ساعت قرار دادیم.

پس از خروج پلیت ها ، هفته بعد ، کلونی ها را شمارش کردیم که در زیر نتیجه را می توان دید.

در پلیت حاوی نمونه رب ، کپک پنی سیلیوم و در پلیت حاوی نمونه آرد نان ، کپک آسپرژیلوس و در پلیت حاوی نمونه خمیر نانوایی ، مخمر ساکارومایسز رشد کرده بود.

نکته ای که از اهمیت برخوردار بود ، مرحله حل کردن نمونه در سرم فیزیولوژی و پخش کردن نمونه آماده روی سطح محیط کشت است،  زیرا اگر در این مراحل دقت کافی وجود نداشته باشد ، نمی توانیم کلونی های خوبی را در آخر داشته باشیم و در واقع کار ما خراب می شود.

 

 

 

 

Leave a Reply 6315 views, 2 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

1R8A94601R8A94661R8A93781R8A9319Ryan's Pub, St Julian, December 25, 2016Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005