| Mobile | RSS

عکاسی مستند

خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in عکاسی

عکاسی مستند اجتماعی :
در ابتدا لازم است بدانیم مستند یعنی چیزی که بدان استناد کند. سند یا دلیل. اصولاً عکاسی هنریست که در بحث عکاسی اجتماعی می توان به این مطلب اشاره کرد که جنبه های استنادی آن بسیار شدید می باشد. یعنی می توان از عکسها به عنوان اسناد و مدارک استفاده کرد . این جنبه اسنادی نسبت به هنرهای دیگر مثل نقاشی وجه بسیار مهمی برای عکاسی به شمار می رود . عکس های خانوادگی نیز می توانند عکاس مستند باشند. چرا که عکس شما سند و مدرکی است از یک اتفاق و شما می توانید از این عکس به عنوان سند استفاده کنید و به موضوع درون عکس خود استناد نمایید. چرا که عکس شما دارای کلیه اطلاعات مربوط به واقعه است.حتی علاوه بر مستند بودن عکس، جنبه های خبری ضعیفی نیز می توان در آن یافت. یعنی خبری مربوط به جمع شدن خانواده ای در یک مقطع زمانی و در یک محل خاص.
شما ممکن است در کتاب های مختلف یا مقالات و حتی سخنرانی های متفاوتی به جای «عکاسی اجتماعی» با ترکیب «عکاسی مستند اجتماعی» برخورد کنید. اکنون شما می دانید که یک عکس خانوادگی نیز دارای جنبه های استنادی است. اما اصولا عکاسان اجتماعی از آن جایی که سعی دارند، کمترین تاثیرگذاری را بر موضوعی که از آن عکس می گیرند، داشته باشند. با استفاده از کلمه مستند در ترکیب «عکاسی مستند اجتماعی» تاکید بیشتری بر عدم دخل و تصرف خود در موضوع مورد عکسبرداری، دارند. این موضوع مهمی است که اختلاف و روشهای متفاوتی را در میان عکاسان برجسته اجتماعی در طول ده ها سال به وجود آورده است.

به طور کلی، عکس اجتماعی به عکسی گفته می شود که موضوعات و اهداف اجتماعی در آن دارای حاکمیت و قدرت بیشتری باشند . با این تعریف و برای درک بیشتر آن به مثالی که در آغاز ذکر کردیم بر می گردیم، همان عکسی که شما از خانواده خود گرفته اید. عکسی که شما گرفته اید دارای وجوه استنادی بود. همچنین این عکس مربوط به یک موضوع اجتماعی است. یک خانواده که بخشی از یک جامعه است. حتی گفتیم که این عکس دارای وجوه خبری نیز هست. اما چه تفاوت هایی در بین این نگرش ها به یک عکس واحد وجود دارد؟ این تفاوت ها در اصول نیست. چرا که هر عکسی به دلیل مستند بودن دارای وجوه خبری نیز هست . البته این خبر می تواند دارای بخش های مختلفی از یک جامعه و دارای ارزشهای متفاوت خبری برای افراد باشد. مثلاً یک عکس خانوادگی اطلاعات خبری بسیار محدودی برای افراد خاصی در خود دارد که به جهت ارزش گذاری ممکن است اصلاً برای ما به عنوان خبر مطرح نشود. عکسهای مستندی که دارای ارزشهای خبری قویتری هستند و این اخبار از نظر عموم مردم به عنوان خبر پذیرفته می شود به سمت عکس های خبری سوق می یابد و عکسهایی که این پذیرش عمومی را نمی یابند عکسهایی هستند که در شکل استنادی آنها هیچگونه شکی وجود نخواهد داشت .
عموماً عکس های خبری دارای زمانهای کاربردی محدودتری نسبت به عکسهای اجتماعی و به طور کلی عکسهای مستند هستند . عکسهایی که لایه های نهان یک جامعه، افراد و مسائل آنها را مطرح می کنند، مسلماً دارای ارزشهای زمانی هستند اما دارای محدودیت کاربردی در یک زمان مشخص نیستند.
بیایید با چند مثال بهتر به این تفاوت بسیار ظریف بپردازیم. فکر کنید شما مجموعه ای از عکس هایی مربوط به یک اردوگاه مهاجرین افغانی تهیه کرده اید. این مجموعه به نوبه خود مجموعه ای است مستند. از طرف دیگر موضوع این مجموعه به مسائل انسانی و اجتماعی برمی گردد. بنابراین، مجموعه شما مجموعه ای است که در شاخه عکاسی اجتماعی جای می گیرد و اگر مجموعه شما با حمله نظامی آمریکا به افغانستان همزمان گردد. همین عکس ها می توانند وجوه خبری بیشتری به خود بگیرند. و دارای کارکردها و کاربردهای خبری نیز باشند.
به عبارت دیگر کلمه ی مستند می تواند به هر عکسی که توصیف حقیقی واقعیت باشد اطلاق شود چه این عکس دارای کارکردهای خبری بیشتر باشد یا دارای جنبه های اجتماعی بیشتر باشد .

نگاهی به پیشینه عکاسی اجتماعی
با آشکار شدن توانایی های عکاسی در اواخر قرن نوزدهم، شاخه ای از عکاسی که به عنوان «عکاسی اجتماعی» شناخته می شود، به وجود آمد. قبل از این زمان نیز عکس هایی با موضوعات اجتماعی گرفته می شدند اما این کوشش ها دارای یک وضعیت مستمر و مشخص نبود. شاید از اولین افرادی که به این موضوعات پرداختند بتوان از «اوکتاویوس هیل» و «رابرت آدامسون» نام برد. آنها در سال ۱۸۴۵ از کارگران عکاسی می کردند. موضوعی که حتی در سالهای ۱۹۹۰ نیز توسط عکاسان امروزی مثل «سباسیتائو سالگادو» تکرار شد. مثلاً عکاسی به نام «هنریک تونیز» از افرادی متعلق به طبقات مختلفی از جامعه در سالهای ۱۹۰۳ تا ۱۹۵۶ در استودیو خود عکاسی می کرد. این نوع عکاسی حتی به کشورهای مختلف و در گوشه و کنار دنیا نیز سرایت کرد. آمریکای جنوبی، اورشلیم، بیروت و … توسط عکاسان مختلف عکاسی شد. حتی این نوع عکاسی با نوعی از عکاسی توریستی، هم آمیختگی هایی داشتند و از یکدیگر جدا نبودند. حتی تعداد زیادی از این عکس ها در مجلات و نشریه های مختلف چاپ می شدند.
از سال ۱۸۶۰ یک کمپانی به نام آندروود اند آندروود عکاسانی را به سراسر دنیا گسیل می داشت تا از شرایط زندگی اجتماعی مردم عکاسی کنند. عکس هایی از لباس ها، خانه ها، رسوم سنتی آنها و … از سال ۱۸۷۱ به بعد حتی عکسهای اجتماعی توسط جامعه شناسان مورد استفاده علمی و تحقیقاتی قرار گرفت .
از این رو به کار گیری عکس های اجتماعی در مطبوعات از سال ۱۸۵۰ شروع شده بود و عکس ها در کنار مسائلی که بیشتر مربوط به علم جامعه شناسی بود، به کار گرفته می شدند. به تدریج به کارگیری این عکس ها در مطبوعات شکل پروژه ای به آنها داد و عکاسان بر روی یک موضوع به صورت متمرکز کار می کردند. «ژاکوب ریس» از اولین کسانی بود که در امریکا به روی موضوعات اجتماعی کار کرد . او برای پلیس کار می کرد و برای اثبات اطلاعاتی که گرد آوری می کرد، از دوربین عکاسی استفاده کرد.
سالها بعد «لوئیس هاین» در آمریکا و «آگوست ساندر» در اروپا از کارگران در حال کار عکاسی کردند و از آنها تصاویر پرتره گرفتند. در سال های ۱۹۳۱ به بعد پروژه مشهور F.S.A که مربوط به اداره کل حفاظت مزارع بود شکل گرفت. آنها جهت تحقیق در مورد شرایط کاری و زندگی کشاورزان و مزرعه داران آمریکا به عکاسان ماموریت های عکاسی می دادند و توانستند از این پروژه حدود ۲۷۰۰۰۰ عکس به دست آوردند. افرادی نظیر «آرتور روتشتاین» و «دورتالانگ» و «مارگارت بروک وایت» از عکاسانی بودند که در این پروژه شرکت داشتند. در حدود ۳۰ عکاس با این پروژه همکاری می کردند و این پروژه به بهترین پروژه عکاسی اجتماعی آن سالها تبدیل شد. البته روسای F.S.A تاکید داشتند که منظور آنها تهیه عکس های هنری نبوده و بیشتر بر جنبه های اجتماعی، اطلاعاتی و استنادی این پروژه تاکید داشته اند. با بکارگیری مستمر عکس های اجتماعی از اواخر سالهای ۱۹۳۰ به بعد در مجلات و نشریاتی مانند لایف این عکسها دارای شخصیتی مستقل شدند. شخصیتی متفاوت از عکس های توریستی و سیاحتی و یا حتی پرتره اما در برگیرنده تمامی جوانب این نوع از عکاسی نیز بودند. با گسترش و به کارگیری عکس در مجلات از طرفی و نفوذ و گسترش مجلات در زندگی مردم، عکاسی اجتماعی زیر شاخه دسته بندی کلی تری با عنوان عکاسی مطبوعات قرار گرفت که شامل عکاسی خبری نیز می شد .
جنگ جهانی دوم در سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ به این روند رو به رشد کمک کرد. هر چند در زمان جنگ، عکاسی جنگ یا گزارش های مصور جنگی، بخش عمده ای را به خود اختصاص داده بود اما با پایان یافتن جنگ، عکس های اجتماعی و گزارش های تصویری مبتنی بر موضوعات اجتماعی بار دیگر جایگاه رو به رشد خود را در مجلات پیدا کرد. این روند تا دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت و عکاسی تحت تاثیر اشکال جدیدی از رسانه های ارتباطی قرار گرفت.

شیوه های انجام یک پروژه اجتماعی
بهترین شیوه برای انجام یک پروژه اجتماعی این است که ابتدا در مورد موضوعی که می خواهید در مورد آن عکس برداری کنید، تصمیم بگیرید. این تصمیم گیری باید از یک علاقه مندی شخصی سرچشمه بگیرد. چنانچه شما به موضوع خود علاقه مند نباشید، موفقیت در انجام کار غیر قابل پذیرش است. شما می توانید از مراحل مختلف ساخت یک بنا تا زمانی که افراد مختلف در آن مستقر می شوند، عکاسی کنید. به طور مسلم شرایط چنین پروژه ای که حتما نگرش های اجتماعی نیز در آن حضور خواهد داشت، متفاوت است از نحوه انجام مراسم کفن و دفن در یک شهر.
اولین مرحله یافتن یک موضوع اجتماعی است. که سخت ترین مراحل شروع یک پروژه است. البته این موضوعات می توانند در یک چشم بر هم زدن به ذهن ما خطور کنند اما به هر حال برای رسیدن به چنین مرحله ای باید تمرین و تجربه های زیادی در نحوه انتخاب موضوعات اجتماعی انجام دهید.
دومین مسئله در شروع یک پروژه عکاسی اجتماعی بعد از انتخاب موضوع مسئله آشنایی و گردآوری اطلاعات یا به عبارتی بخش تحقیقات در آن زمینه است که می تواند به دو صورت تحقیقات میدانی و تحقیقات نظری انجام شود. مثلاً فکر کنید که می خواهید از تمامی عکاسان شهر خود پرتره تهیه کنید. پس از انتخاب چنین موضوعی باید شروع کنید به گردآوری اطلاعات در مورد عکاسان شهر. یعنی آنهایی که در حال کار هستند و کسانی که کار عکاسی را کنار گذاشته اند و… به همین دلیل باید شروع کنید به جمع آوری اطلاعات میدانی. اطلاعاتی که دسته بندی و طبقه بندی نشده اند و در میان مردم پخش است و باید شما آنها را از طریق گفتگو، مصاحبه، دیدار از عکاسی ها و …. جمع آوری کنید. از طرف دیگر رجوع به منابع نظری مانند کتاب، مقالات و … در مورد عکاسی و عکاسان شهر شما می تواند جنبه های بسیار ناشناخته ای را از این موضوع برای شما آشکار کند.
در مورد موضوع حتما باید دارای اطلاعات درستی باشید تا بتوانید با جوانب مختلف آن برخورد کنید و دیدگاهی درست و منطقی در مورد موضوع خود داشته باشید. در چنین شرایطی است که شما می توانید راحت تر احساس خود را در عکس هایتان بروز دهید. این اطلاعات نحوه برخورد شما با جوانب مختلف موضوع را سامان می بخشد.
سومین مسئله این است که برای پروژه خود یک طرح کاری تهیه کنیم و بر اساس این طرح عکس های مهم و نقاط عطف پروژه خود را مشخص کنید . طرح شما باید دارای ساختار اصلی پروژه و موضوع شما باشد و وجوه مختلفی از موضوع را بنمایاند. آیا می توانید در مورد کودکان زیر ۱۲ سالی که در کارگاههای آهنگری کار می کنند طرحی را پایه ریزی کنید؟ آیا در طرح شما، محل زندگی آنان نیز به عنوان بخشی از پروژه وجود دارد یا خیر؟ یکی از وجوه دیگر این پروژه می تواند این باشد که آنها درآمدهایشان را چگونه هزینه می کنند؟ و وجوه بسیار متفاوت دیگر که شما می توانید در طرح خود به آن بپردازید.
چهارمین مرحله پس از طراحی روند تکاملی پروژه است که باید ذهن خود را آزاد بگذاریم و شروع به عکاسی تعداد زیادی عکس کنیم . سپس از میان این عکس ها می توانید، تعدادی عکس برگزینید و در مجموعه خود به کار ببرید. این روش کمک می کند تا شما با زوایای ناشناخته ای از موضوع خود آشنا شوید. زوایایی که حتی در هنگام تهیه طرح از نظر شما دور مانده اند. در جریان مراحل عکاسی می بایست دائماً عکسهای خوب را جدا کنید و روند در کنار هم قرارگیری آنها را مد نظر قرار دهید . این روند می تواند با اضافه شدن عکس های جدید و بهتر، تغییر کند و به طور دائم به سمت غنی تر شدن پیش برود. حتما در نظر داشته باشید که بینندگان عکس های شما، آنها را در کنار هم می بینند، در ذهن خود مقایسه می کنند و پس از دریافت، با برداشتی که از عکس های شما دارند، به ترتیب به جلو می روند.
حتماً از بین تمام عکس های زیادی که می گیرید، فقط تعدادی عکس خوب و قابل استفاده در ساختار پروژه تان خواهید داشت و قابل بکارگیری در مجموعه تان است. تعدادی از عکس های مجموعه شما باید حتما در بی خبری کامل سوژه و موضوع گرفته شوند. این عکس ها به ایجاد حس مستند بودن بسیار کمک می کنند. آیا شما می توانید به نحوی که این حس از عکس های شما گرفته نشود، صحنه ای را که می خواهید از آن عکس بگیرید، آماده کنید. مثل جابجایی در اشیا، ایجاد شرایط خاص برای موضوع دادن پزهای مناسب به موضوعات انسانی و…
در عکاسی اجتماعی و خبری جایی برای آدمهای خجالتی وجود ندارد. باید آدمی ساس و نکته سنج نسبت به اتفاقات کوچک ولی قابل توجه باشید و از خود واکنش نشان دهید و خود را با هر موقعیتی تطبیق دهید. دوربین شما همیشه باید آماده باشد.

ابزار و وسایل عکاسی مستنى اجتماعی :
برای حضور در میان مردم بهتر است روشی را انتخاب کنید که کمترین جلب توجه را به خود معطوف کند. دوربین، خود به تنهایی می تواند باعث جلب نگاه ها و توجه مردم به سمت شما باشد. بنابراین، داشتن وسایل اضافی و ابزاری که باعث تشدید این موضوع می شوند، کار شما را دشوار می کند. داشتن یک دوربین ۳۵ میلیمتری با یک لنز زوم با فواصل کانونی میانی مثل ۷۰-۳۵ میلیمتری می تواند شرایط خوبی را برای شروع تهیه عکس های اجتماعی فراهم کند.
مهمترین مسئله حضور در میان مردم است. افراد عادی، ناخوادگاه و به راحتی می توانند ترس و تزلزل را در شما حس کنند و در چنین شرایطی حتما جنبه دفاعی به خود می گیرند. اگر شما به کار و تجربه ای که انجام می دهید، ایمان و اطمینان داشته باشید، آنها نیز این را دریافت کرده و با شما همراه خواهند شد. با مردم مودب باشید و اگر راضی نبودند که موضوع عکس شما باشند حتما این مسئله را در نظر گرفته و رعایت کنید. ایجاد ارتباط مناسب با افراد مختلف، روش های گوناگونی را می طلبد که در هنگان تجربه های اولیه شما، به دست خواهد آمد. از عکاسی کردن از مردم هراس نداشته باشید آنها پدران، برادران، خواهران و یا مادران شما و یا دوستان و همشهریان شما هستند. رعایت احترام و ادب از جانب شما بزرگترین پشتوانه شماست.

وسایل مورد نیاز:
۱- دوربین ۳۵ میلیمتری
۲- یک لنز زوم با فواصل کانونی ۳۵ تا ۷۰ میلیمتر
۳- فلاش
تمرین:
از کوچه، بازارچه نزدیک به محل زندگی خود شروع کنید. از مردم عکس بگیرید و سعی کنید در عکس های خود شخصیت، شغل و شرایط کاری و زندگی این افراد را به تصویر بکشانید.
یک فرد، یک شغل یا یک موضوع اجتماعی را انتخاب کنید و بصورت پروژه ای و مکرر از آن عکس تهیه کنید. و پس از انتخاب عکس های برتر مطالبی را یادداشت نمایید. و با مجموعه خود همراه کنید.
یکی از صنایع دستی و هنر های سنتی شهر خود را در نظر بسلامظد و از آن مجموعه عکس تهیه کنید.
یکی از آداب و رسوم مربوط به شهر محل زندگی خود و یا آداب و رسوم ملی کشورتان را انتخاب کنید و از انجام مراسم و چگونگی شکل گیری این آداب عکس و مطلب تهیه کنید .

Leave a Reply 5153 views, 3 so far today |
Tags:

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

1R8A94601R8A94661R8A93781R8A9319Ryan's Pub, St Julian, December 25, 2016Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005