| Mobile | RSS

تست CRP

اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی

تست CRP اندازه گیری پروتئینهای فاز حاد کبدی می باشداین تست معمولا همراه با بقیه تستهای سرولوژی و معمولا با تست سدیمانESR درخواست میشود و در تشخیص به پزشک کمک میکند. مقدار این تست در بیماریهای زیر بالا میرود و تست مثبت میگردد:

  1. عفونتهای باکتریال
  2. تب روماتیسمی فعال
  3. سکته قلبی حاد
  4. سرطانهای بدخیمی منتشر
  5. آرتریت روماتوئید فعال
  6. عفونتهای ویروسی
  7. سل

مقدارCRP بعداز اعمال جراحی ،انتقال مقدار زیادی خون ، واکسیناسیون و آمبولی ریه نیز در سرم افزایش می یابد .

روش آزمایش:

برای انجام این تست در گذشته از پلی ساکارید C بدنه میکروب پنوموکک استفاده می شد ولی بدلیل مشکلاتی که این کیت داشته است امروزه از آنتی بادی ضد CRP استفده می شود.

مواد مورد نیاز

سرم بیمار
اسلاید زمینه مشکی

کیت CRP که حاوی آنتی CRP میباشد که به ذرات لاتکس متصل شده است.و حاوی ویالهای کنترل مثبت ومنفی می باشد.

تمامی موارد فوق بهتراست به شرایط دمای بدن رسیده باشند یا حداقل به دمای اتاق رسیده باشند.

روش کیفی

 روی لام بزرگ تیره یک قطره(۵۰ لاندا) سرم بیمار ، یک قطره سرم کنترل مثبت و یک قطره سرم کنترل منفی در سه نقطه مختلف لام قرار دهید.
شیشه محتوی لاتکس را به ارامی تکان دهید تا به صورت هموژن درآیدسپس با قطه چکان خود ویال برروی هر کدام از سرمهای موجود در روی اسلاید یک قطره از این آنتی ژن بریزید.

با اپلیکاتور جداگانه قطره ها را با آنتی ژن مخلوط کرده تا دایره ای به قطر ۲٫۵ انتی متر روی لام پهن شود .
لام را به مدت ۲ دقیقه رو تیشن ( به آرامی) کرده در صورتی که نتیجه مثبت باشد آگلوتیناسیون واضح دیده می شود. و معمولا در فاصله ۲ تا ۵ دقیقه مشاهده میگردد.
در تمامی تستها مطالعه دقیق بروشور تست برای اطمینان از تغییرات روش الزامی است .
تست را با کنترلهای مثبت و منفی مقایسه میکنیم.
تبصره : در بعضی کیتها ابتدا لازم است سرم را با بافر یا سالین گلیسین با PH =8.2 رقیق کرده سپس تست را انجام داد.نیجه مثبت را به صورت + الی ++++ گزارش میکینم و در صورت نیاز با روش کمی انجام می دهیم.

روش کمی

گاهی مقدار CRP در سرم بیمار بسیار زیاد است خطاهایی صورت میگیرد.(پدیده پروزون یا..) بنابراینن تستهای منفی را بهتراست با رقت ۱:۵ نیز یکبار انجام دهید.
برای تستهای مثبت نیز اگر شدید باشد میتوان تیتر کرد و با تیتر گزارش نمود مثلا ۱:۲ الی ۱:۱۲۸
در لوله رقیق کرد و با هر کدام از این رقتها مثل روش کیفی تست را گزارش کرد.

واکنش پروزون (Prozone)

یکی از موارد منفی کاذب تست هائی که بر اساس فعل و انفعالات آنتی ژن ـآنتی بادی، انجام میشود واکنش های منطقه ای (Zonal Reaction) است. به این ترتیب که در اینگونه آزمونها بایستی مقادیر متناسبی از آنتی ژن و آنتی بادی، وجود داشته باشد تا واکنش کاملی صورت گیرد و لذا در صورت وجود مقادیر زیادی آنتی ژن و یا آنتی بادی، نتایج حاصله میتواند به صورت واکنش ضعیف یا منفی، جلوه گر شده و در واقع پاسخ کاذبی به بار آورد و بر اساس این حقایق، در صورتی که طی انجام چنین آزمایشاتی نمونه مورد بررسی به اندازه کافی رقیق نشود مقادیر زیادی آنتی بادی در آن وجود خواهد داشت و با آنتی ژنی که جهت تشخیص آن به کار برده میشود

 

Leave a Reply 22070 views, 18 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

WT3P66861R8A23331R8A2401Meli1R8A25251R8A25221R8A24511R8A25031R8A24871R8A2419