| Mobile | RSS

آزمایش BT

اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۰ | No Comments | Posted in خون شناسی

BT یا ( Bleeding Time  )
این آزمایش جهت بررسی اختلالات مادرزادی و اکتسابی درعمل پلاکتها و تشخیص احتمالی بیماری فون ویلبراند مورد استفاده قرار می گیرد.این تست معمولا قبل از انجام اعمال جراحی نیز همراه با تست CT  جهت بررسی صحت عمل پلاکتها درخواست می شود.

روش انجام آزمایش(روش دوک):

ابتدا بخش انتهای لاله گوش را توسط الکل ضدعفونی کرده و پس از خشک شدن ،بوسیله لانست سوراخی به عمق تقریبی ۳ میلیمتردر محل ذکر شده ایجاد میکنیم.بلافاصله بعد از ایجاد سوراخ کرنومتررابکار می اندازیم.و آنگاه یک کاغذ صافی را در تناوبهای ۳۰ ثانیه ای با خون خارج شده ازگوش تماس میدهیم.باید دقت شود که کاغذ صافی با محل سوراخ تماس داده نشود .بلافاصله پس از قطع خونریزی کرونومتر راقطع کرده و زمان را قرائت می کنیم.
حدطبیعی این  تست بین ۱ الی ۴ دقیقه می باشد.
افزایش BT معمولاانعکاسی از ترموبوسیتو پنی خفیف تا شدیداست و به نظر می رسد که ترمبوسیتوپنی ناشی از اختلال تولیددرمغز استخوان،در افزایش زمان سیلان بیش ازترمبوسیتو پنی ناشی از تخریب پلاکتها موثر باشد.زیرا در حالت اخیرمغز استخوان بطور طبیعی مبادرت به تولید پلاکت می نماید و پلاکتهای جوان و فعال درگردش خون افزایش می یابدو این امر موجب بقای BTدر حد نرمال می شود.

این تست نسبت عکس با تمبوسیتو پنی (با پلاکت حدود کمتراز ۱۰۰هزار)ناشی از اختلال تولید در مغزاستخوان  دارد.

مصرف بعضی داروها مثل آسپرین ،ایندومتاسین و فنوتیازین و آنتی هیستامینها (از طریق تاثیر برغشای پلاکتها)اعمال پلاکت رامختل کرده و باعث افزایش BT می شود.
بهتر است هنگام انجام تست بیمار حدود یک هفته از مصرف چنین داروهایی اجتناب کند.(به ویژه آسپرین)

توضیح:
بیمارى فون ویلبراند: سطح خونى بخشى از فاکتور هفت به نام فاکتور "فون ویلبراند" یا "کوفاکتور ریستوستین"، کاهش یافته است. فاکتور فون ویلبراند به پلاکت ها (سلول هاى خونى کنترل کننده خونریزى) کمک مى کند که به دیواره سیاهرگ یا سرخرگ بچسبند. در غیاب این فاکتور، زمان خونریزى افزایش مى یابد زیرا پلاکت ها نمى توانند به دیواره رگ بچسبند و براى توقف خونریزى تشکیل لخته دهند.

Leave a Reply 21656 views, 2 so far today |

Leave a Reply


Palma de Mallorca, December 25, 2015rêveModern Cave III, Palma de Mallorca, December 31, 2015knight's movePalma de Mallorca, January 1, 2016follow the dapple gray horse004Plaça Porta de Santa Catalina, Palma de Mallorca, December  28, 2015Waiting for the bus, Palma de Mallorca, December 26, 2015touch to the eternity