| Mobile | RSS

واکسن ها

اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی

فصل دوم:واکسن ها

 

۱)واکسن های سنتی (Traditional vaccine):

   این واکسن ها دو دسته اند:۱)Killed vaccine:میکروارگانیسم را با حرارت مواد شیمیایی و یا بعدها توسط اشعه می کشتند و از آن استفاده می کردند.۲)Live attemuated vaccine: برای به دست آوردن یکی از راهها پاساژ متعدد بود.مانند ب.ث.ژ و همچنین Callmet grein Bacillواکسن سل بود.باسیل مایکوباکتریوم را گرفتند و ۱۰ سال پاساژ متعدد دادند و تخفیف حدت دادند.

 

۲)واکسن های زیر واحدی (Sub unit Vaccine):

   با بررسی پروتئین های سطحی فهمیدند که عامل اصلی پاتوژنز هستند.بنابراین در قدم اول این پروتئین ها را تخلیص کردند و به عنوان زیر واحد به انسان تزریق می کردند.در قدم دوم Synthetic peptideرا انجام دادند.در این روش پروتئین خاص را تعیین توالی می کنند و مشاهده کردند که سیستم ایمنی بر علیه این پپتید، آنتی بادی طراحی می کند.که این روش نتیجه خوبی ندارد.

 

۳)واکسن های ژنی (Einginered Vaccine):

   از ژن به پروتئین رسیدند.معینی ژن پروتئین مورد نظر را تخلیص کرده، و با PCRتکثیر کرده و وارد وکتور می کنند.این روش بسیار مقرون به صرفه است ولی شکل آن تخلیص پروتئین مورد نظر از بین پروتئین های باکتری است.مثال این روش هپاتیت است (HPSآنتی ژن).

 

۴)DNAواکسن ها (Acid Nucleic Vaccine):

   ژن مورد نظر را به یک پلاسمید وارد می کنیم و به آن یک پروموتور اضافه کرده (مثل یک ویروس) این پلاسمید وارد بدن می شود و ماشین رونویسی و ترجمه سلول را به دست گرفته و شروع به ترجمه این می کند و سیستم ایمنی بدن به آن پاسخ می دهد.

 

۵)Live enginere Vaccine:

   در این روش ژن های مد نظر (مثل HIV) را داخل ویروس واکسینیا می برند و این را به بدن شخص منتقل می کنند که در این صورت در حقیقت ویروس تغییر چهره داده است.مزیت نسل ۵ نسبت به نسل ۴ این است که چون ویروس زنده است و می تواند تکثیر یابد و سیستم ایمنی بهتر می تواند به آن جواب دهد.

 

   شاخه های ایمونولوژی عبارتند از واکسن، ایمونولوژی حاملگی، ایمنوشیمی، تولرانس و خود ایمنی و سایکو نورو ایمونولوژی.

Leave a Reply 4724 views, 2 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

1R8A94601R8A94661R8A93781R8A9319Ryan's Pub, St Julian, December 25, 2016Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005