| Mobile | RSS

تاریخچه ایمونولوژی

اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی

                                             

فصل اول:تاریخچه

 

ایمونولوژی:عبارت است از مطالعه فیزیولوژیک مکانیسم هایی که انسان یا سایر جانوران به کار میگیرند تا خود را در برابر میکروارگانیسم ها حفاظت کنند.

   سرعت رشد میکروارگانیسم ها از سرعت رشد سلول بدن انسان و جانوران بیشتر است برای مثال در E.coliزمان آن ۲۰ دقیقه است.

اهمیت ایمونولوژی (اهمیت سیستم ایمنی بدن):

   نقص های سیستم ایمنی که سبب کاهش قدرت سیستم ایمنی می شود دو دسته اند:

۱)نقص های مادرزادی که در آن معمولا یکی از مکانیسم ها دچار اختلال می شود و فرد بعد از تولد با عفونت های شدید استافیلوکوکی و کاندیدزائی که فرصت طلب هستند روبه رو شده و امکان مرگ وجود دارد.

۲)نقص های اکتسابی مانند داروهایی مثل کورتیکواستروئیدها، AIDS، سوختگی ها با از دست رفتن پوست و یا تراش پلاسما صورت می گیرد و پروتئین زیادی از بدن دفع می شوند و کاهش این ها سبب کاهش فعالیتهای ایمنی بدن می شود.

تاریخچه سیستم ایمنی:

   مطالعه سیستم ایمنی از آسیا (چین، ایران، عثمانی) آغاز شد.اولین جرقه در رابطه با آبله (small pox(شروع شد به طوری که چینی ها و عثمانی ها در قرن ۱۴ و ۱۵ روش مایه کوبی برای جلوگیری از گسترش بیماری و آلودگی افراد ابداع کردند.

   از افراد مبتلا به آبله از پوستول ها یا زخم های خشک شده می تراشیدند و داخل ظرفی میریزند و سپس با سوزن مقداری از این زخم ها را زیر پوست افراد تلقیح می کردند و بدین صورت از آلودگی به آبله جلوگیری می کردند.

   خانمی به نام (لیدی وی ووتیگو) همسر سفیر انگلیس در امپراطوری عثمانی مشاهدات بالا را  برای کالج سلطنتی انگلستان نوشت (با تلقیح و آبله کوبی از آبله ایمن می کنند).

   سرانجام ادوارد جنر مشاهده کرد که اگر فردی را نسبت به Cow poxایمن کنند این فرد نسبت به small poxمصون است. اسم ویروسی که Cow poxرا ایجاد می کند Vacciniaمیبآشد.

   بعد از آن پاستور، کخ و … روش های جنر را ادامه دادند و مایه کوبی آبله را ادامه دادند و به افتخار جنر آن را واکسیناسیون نامیدند.

   این واکسن ها عموما دارای صدمات زیادی بودند و با استفاده از آزمون و خطا به این واکسن ها می رسیدند.واکسیناسیون عبارت از مطالعه فیزیولوژیک مکانیسم ها می باشد.جد ایمونولوژی واکسیناسیون می باشد.

 

Leave a Reply 4840 views, 1 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

1R8A94601R8A94661R8A93781R8A9319Ryan's Pub, St Julian, December 25, 2016Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005