| Mobile | RSS

آلرژی

اسفند ۲ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ایمونولوژِی

فصل پانزدهم: آلرژی

   زمانی که یک پاتوژن وارد بدن می شود ابتدا واکنش های ایمنی ذاتی سعی می کند پاتوژن را حذف کند.اگر آن نتوانست این کار را انجام دهد سیستم ایمنی اکتسابی با دو بازوی ایمنی همورال و سلولی وارد عمل می شود که اختصاصی عمل می کند.گاهی اتفاق می افتد که ISیک عامل غیر پاتوژنی را به عنوان پاتوژن شناسایی کرده و علیه آن پاسخ های ایمنی شکل می گیرد و معمولا این نوع پاسخ ها از کنترل ISخارج شده و پاسخ ها بسیار شدید یا قوی هستند و معمولا در راستای حذف عامل نمی باشد بلکه یک مسیر تقریبا انحرافی است برای سیستم ایمنی و واکنش های ناخواسته ای را بر بدن تحمیل می کند که اسم این واکنش ها را واکنش های ازدیاد حساسیت Hyper sensetivesty Reactionگذاشتند.این واکنش ها را دو دانشمند به نام Gellو Combsبه ۴ دسته طبقه بندی کرده اند:

(Iهمان آلرژی است که همه می شناسند و برداشت عمومی از آلرژی است.در آن شخص علیه یکسری عامل (آلرژی) تحریک می شود و آنتی بادی که علیه این عامل ساخته می شود از نوع IgEاست.این IgEپس از ساخته شدن روی دو سلول قرار می گیرد، یکی ماست سل و دیگری بازوفیل می باشد.به IgEیک آنتی بادی هموسایتوتروپ (سلول دوست) می گویند و در مرحله بعد که آلرژن وارد می شود با این آنتی بادی پیوند برقرار می کنند و آن ها را به هم متصل می کند و سیگنالی را به داخل بازوفیل و ماست سل می فرستد و باعث دگرانوله شدن این دو می شود.گرانول ها از سیتوپلاسم به سمت غشاء حرکت کرده و محتویات خود را به بیرون سلول ریخته و در نهایت باعث علائم بالینی به نام آلرژی می شوند.

(IIدر ازدیاد حساسیت نوع IIمعمولا آنتی بادی از کلاس IgEمی باشد و این آنتی بادی، آنتی ژن های سطحی بافت را شناسایی می کند و به واسطه کمپلمان و سلول های NKو Tcسلول هدف را از بین می برد.مثال این نوع ازدیاد حساسیت Auto Immun heamolytic Anemiaاست که در این بیماری سیستم ایمنی برخی از آنتی ژن های سطحی RBC(مثل گروه های خونی) را به عنوان آنتی ژن بیگانه شناسایی و RBCها را لیز می کند.دیگر موارد آن HDNاست که در آن آنتی ژن مادر از جفت عبور کرده و با کمک کمپلمان باعث تخریب RBCهای جنین می شود.

(IIIباز هم آنتی ژن از نوع IgEلست اما آنتی ژنی که شناسایی می کند یک آنتی ژن محلول است نه سطحی غشاء و تشکیل کمپلکس ایمنی می دهند که آن در برخی بافت ها رسوب می کند و با واسطه کمپلمان و CMIباعث تخریب نسوج خودی می شود مثل آرتریت روماتوئید که آنتی بادی از نوع IgMبر علیه IgEخودی ساخته می شود.

   این سه نوع حساسیت در آن ها آنتی بادی نقش اساسی و مهم دارد و با انتقال سرم فرد بیمار به فرد سالم ازدیاد حساسیت هم انتقال می یابد.به تیپ Iازدیاد حساسیت فردی می گویند.

(IVدر آن برخلاف سه نوع دیگر سیستم ایمنی سلولی نقش اصلی را دارد نه همورال و به آن ازدیاد

حساسیت تاخیری می گویند که با انتقال سرم از بیمار به سالم ازدیاد حساسیت منتقل نمی شود بلکه اگر سلول های Tرا از بیمار به سالم منتقل کنیم باعث ازدیاد حساسیت از نوع IVمی شود. مثال آن در بیماری جذام لیروماتور و سل را می توانیم نام ببریم.مایکوباکتریوم در این دو بیماری در ماکروفاژ به دام افتاده و از فیوژن یا امتزاج لیزوزوم به فاگوزوم جلوگیری کرده و داخل آن شروع به تکثیر می کند.سیستم CMIبرای حذف پاتوژن به محل هجوم می آورد (مثل NKو Tc) و یک واکنش ازدیاد حساسیت رخ می دهد و در نتیجه آن تخریب نسوج و بافت ها صورت می گیرد.

 

آلرژی واقعی یا تیپ I:

تاریخچه:

   ایرانیان معتقدند که اولین علائم آلرژی را رازی تحت عنوان تب یونجه یا تب بهاره توصیف کرد.در اروپا معتقدند که دو نفر روی توکسین یک ماهی به نام Jelly fishکار می کردند و می خواستند آن را به خوکچه تزریق کرده و علیه آن محافظت یا Prophilaxyایجاد کنند.بار دومی که این عامل را وارد کردند دیدند که خوکچه بر اثر یکسری واکنش های حاد شدید مرد از جمله آبریزش شدید چشم و بینی و هجوم مایعات به ریه خوکچه و اسم این پروسه را آنافیلاکسی Anaphilaxyگذاشتند.بعدا اصطلاح دیگری به نام واکنش های غیر معمول را برای آن در نظر گرفتند(Atopy)و بعدها اسم این واکنش ها را آلرژی گذاشتند.

 

   آلرژی انواع مختلف دارد، مانند آلرژی تنفسی، آلرژی غذایی و آلرژی پوستی.گاهی فرد در برابر عامل بیگانه قرار می گیرد و عامل از تنفس وارد می شود و آلرژی مثل آسم رخ می دهد.گاهی عامل از طریق غذا وارد می شود و گاهی نیز عامل از راه پوست وارد شده و فرد دچار اگزما و حساسیت های پوستی می شود.بین سیستم ایمنی ، هورمونی و اعصاب ارتباط وجود دارد و شخص با دیدن یک چیز خاص دچار آلرژی می شود.

   شروع آلرژی با ورود عاملی به نام الرژن می باشد.آلرژن در برابر آنتی ژن است.در مورد آلرژن ها سیستم ایمنی یک واکنش فوق العاده را پی می گیرد که باعث آزار و آسیب به فرد می شود. آلرژنها بیشتر پروتئینی هستند و وزن آن ها ۱۰-۶۰ KDاست.برخی از این پروتئین ها در ساختمان آلرژن نقش دارند و برخی از آن ها خاصیت آنزیمی دارند.آلرژن ها بیشتر گرده گل، اسپور قارچ ها، موی گربه، توت فرنگی، گوجه فرنگی و تخم مرغ می باشند.حشراتی به نام مایت وجود دارند که از خورده های پوست انسان یا ناخن استفاده می کند.معمولا روی فرش و موکت هستند و جاهای تاریک و مرطوب را دوست دارند.

   زمانی که آلرژن ها وارد بدن می شوند باعث بروز واکنش های آلرژیک می شوند.فردی به نام ایتی زاگا پروسه ای را امتحان کرد.این فرد دید اگر سرم یک فرد آلرژیک را به یک فرد سالم منتقل کند در سالم نیز واکنش های ازدیاد حساسیت اتفاق می افتد.مبنای این کار آزمایشی بود که دو دانشمند پروتنیز و کاستنر انجام داده بودند.پروتنیز به ماهی حساسیت داشت ولی کاستنر به گل

حساسیت داشت.پروتنیز سرم خود را به کاستنر تزریق کرد.کاستنر ازدیاد حساسیت در مقابل ماهی نشان داد و این کار را برعکس هم انجام دادند و پروتنیز به گل حساسیت پیدا کرد و ایتی زاگا از این آزمایش و همچنین با آزمایش دیگر که ترتیب داد فهمید که با انتقال سرم حساسیت هم منتقل می شود.بنابراین روی سرم فوکوس کرد و جزئی که باعث حساسیت می شود (IgE)را کشف کرد و نشان داد که عامل اصلی در بیماری های ازدیاد حساسیت تیپ Iتولید IgEعلیه آلرژن ها است.در حالت عادی در یک فرد معمولی میزان IgEبسیار پایین است.برای IgEیک واحد بین المللی تعریف کرده اند.هر یک IUمساوی ۴/۲ نانوگرم از IgEاست.می گویند در نوزادان میزان IgEسرم کمتر از ۱۰ IUاست و در بالغین به ۹۰-۱۰۰ IUمی رسد و در افراد بالغ به ۲ μgr/mlمی رسد، ولی در افراد آلرژیک این مقدار تا ۱۰۰۰۰ IUبالا رفته و مقدار بسیار بالایی از IgEدر سرم آن ها یافت می شود.IgEیک دومین CH4اضافه دارد.

   IgEاولا خیلی زود در سرم تخریب می شود و نیمه عمر آن ۳-۲ روز است و برخلاف IgGکه نیمه عمر آن ۲۱ روز است و ثانیا یک آنتی بادی، هموسایتوتروپ است و خیلی زود از سرم خارج شده و روی بازوفیل و ماست سل می نشیند.این سه عامل باعث می شود که میزان آن همواره در یک فرد طبیعی پایین باشد.IgEزمانی که سرم را ترک می کند می تواند روی بازوفیل و ماست سل قرار گیرد.

نحوه تولید IgEتوسط سلول Bاز زمانی که آلرژن وارد می شود:

   IgEروی سلول ماست سل و بازوفیل دارای رسپتور از نوع FCεR1می باشد و رسپتور دیگری به نام FCεR2نیز روی آن وجود دارد.FCεR1یک رسپتور با تمایل بالا است و تمایل بالایی برای IgEدارد.FCεR2تمایل کمی به IgEدارد.FCεR2را CD23هم می گویند و بر روی سلول های مونونوکلئو و منوسیت مثل نوتروفیل و ماکروفاژ حضور دارد.FCεR1دارای زنجیره α، βو γاست.ایمونوگلوبولین از طریق CH3به زنجیره αمتصل می شود و از طریق βو γباعث سیگنالینگ به داخل سلول می شود.اگر با آنتی بادی زنجیره αرا بلوکه کنیم دیگر آنتی بادی به این زنجیره متصل نخواهد شد.CD23بر روی مونونوکلوئوسل ها قرار دارد و یک تک زنجیره است و به CH3و تا حدود CH4از IgEمتصل می شود و از طریق قسمت سیتوپلاسمی این رسپتور سیگنالینگ صورت می گیرد.

   ورود آلرژن توسط APCبلع، هضم و عرضه به سلول Tمی شود.Tبه Th2تبدیل می شود و باعث می شود که سلول B، Switchingرا انجام داده و IgEرا بسازد.در مرحله بعدی و ورود مجدد آلرژن، آلرژن بین دو IgEروی ماست سل و نوتروفیل کراس لینک ایجاد می کند و این ورود مجدد و متعاقب آن کراس لینک موجب سیگنالینگ و دگرانوله شدن می شود.بازوفیل از رده میلوئید منشاء می گیرد و جزء PMNها است.در یک فرد طبیعی ۵/۰ % از WBCها را تشکیل می دهد ولی در یک فرد آلرژیک میزان آن ها افزایش می یابد و یکی از علائم است که شاید به ۳۰-۲۰ % برسد.

   ماست سل منشاء آن ها از مغز استخوان است.به صورت نابالغ وارد جریان خون می شود و در

نهایت به بافت رفته و در آن جا مراحل تمایزی خود را طی می کند. آن را دانشمند آلمانی به نام ارلیخ کشف کرد که mostدر آلمانی به معنای خیلی چاق است.بنابراین نام آن ها را ماست سل گذاشت. آن ها دو نوع می باشند: یکسری را ماست سل های بافت مخاطی و یکسری را ماست سل های بافت همبندی می گویند.گروه اول را ماست سل موکوزال و دوم را ماست سل کانکتیو تیشو می گویند.

   موکوزال ماست سل ها در گرانول هایشان آنزیمی به نام تریپتاز دارند و در ماست سل های بافت همبند علاوه بر تریپتاز آنزیمی به نام کیماز هم وجود دارد.بعد از این که آلرژن بین IgEها کراس لینک برقرار کرد و سیگنال به داخل سلول فرستاده شد ماست سل و بازوفیل دگرانوله شده و محتویات خود را به بیرون می ریزند.این محتویات شامل هیستامین، سروتونین، تریپتاز و کیناز هستند که این ها علائم بالینی آلرژی را به وجود می آورند.هیستامین از هیستیدین به وجود میآید و سروتونین از تریپتوفان است که به این ها آنافیلوتوکسین می گویند.C3، C4و C5هم داخل گرانول ها قرار دارند و آزاد سازی محتویات این گرانول ها علائمی می بینیم:

۱)     افزایش نفوذ پذیری عروق و محتویات سرم وارد بافت شده و باعث آماس و تورم سایر سلول ها به بافت می شود.

۲)  باعث انقباض عضلات صاف می شود و مجموع علائم بالینی را در فرد به وجود می آوردند که می توانند آبریزش بینی، چشم ، تنگی مجرای تنفسی، ورود مایعات به ریه، خارش و کهیر در پوست و قرمزی در ناحیه پوست در موارد حاد باعث شوک آنافیلاکسی می شود.

   علاوه بر این ها ماده ای به نام ائوزینوفیل کموتاکتیک فاکتور (ECF)، پروتئین التهابی ماکروفاژی و PAFدر گرانول ها وجود دارند که باعث هجوم ائوزینوفیل ها، پلاکت ها و ماکروفاژها به محل می شود و التهاب وجود دارد.

   پس از سیگنالینگ IgEبه ماست سل و بازوفیل یکسری موادی شروع به ساختن نیز می کنند (علاوه بر دگرانولاسیون) که تحت عنوان کلی SRSمی شناسند.زمانی که سیگنال رسید، فسفولیپاز Cفعال می شود و روی فسفولیپیدهای غشاء ماست سل و بازوفیل اثر می گذارد و آراشیدونیک اسید را آزاد می کند که آراشیدونیک اسید دو راه را در پی می گیرد:

۱)  تحت تاثیر لیپوکسیژناز قرار می گیرد (مسیر لیپوکسیژناز) که تحت تاثیر این مسیر لکوترین ها را به وجود می آورد (مهمترین آن ها C4، LTD4است).

۲)  تحت تاثیر سیکلواکسیژناز قرار می گیرد (مسیر سیکلواکسیژناز) و پروستاگلاندین ها را میسازد.PGG2، پروستوگلاندین ها و لکوترین ها از عوامل مهم در آلرژی هستند و میتوانند عضلات صاف را به مدت طولانی به حالت انقباض نگه دارند و اثرات آن ها طولانی مدت و بیشتر از هیستامین و سروتونین است.

   آلرژی یک منشاء ژنتیکی دارد و فرد یک استعداد ذاتی باید داشته باشد که وجود یک نوع HLAخاص می تواند آلرژی خاص را برای ما عرضه کند که فرکانس این HLAدر افراد غیر آلرژیک پایین است.برای این که بفهمند یک فرد آلرژی دارد یا نه:

۱)     بازوفیل ها را شمارش می کنند.

۲)     IgEرا در سرم تیتر می کنند به وسیله ELISA.

۳)     پریک تست: میزان کمی از آلرژن را در زیر پوست فرد وارد کرده و می بینند که به چه چیزی آلرژی دارد.

   آلرژی ها درمان اساسی ندارند.یکی از کارهایی که می کنند استفاده از آنتی هیستامین و داروهایی از این قبیل است.آلرژن ها را تحت تاثیر فرم الدهید قرار می دهند و به آلرگوئید تبدیل می کنند و این را با یک ادجوان مجاز به فرد تزریق می کنند.پاسخ Th1و آنتی بادی از نوع IgGبه وجود و نه IgEبه وجود آید.درمان دیگر استفاده از رسپتور اینترلوکین ۴ است که میزان اینترلوکین ۴ را کاهش داده و به این طریق IgEکم می شود.استفاده از DNAواکسن که در آن آلرژن را در کنار CPFقرار می دهند و ابتدای آن پروموتور ویروسی قرار می دهند و به فرد تزریق می کنند تا پاسخ CMIبه وجود آید.دیگر روش درمان استفاده از آنتی بادی اینترلوکین ۴ است که این درمان ها به ندرت پاسخ می دهند و آلرژی درمان قطعی ندارد.

Leave a Reply 7159 views, 1 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Gorgeous Gorgs, Sliema, December 24, 2016The 11:40 Rogue One Show on Eden in St Julian, December 28, 2016Ariëlla 006Lu #XAriëlla 005Surveillance Cat, St Julian, December 25, 2016x*y*z II1R8A87631R8A8711Strange small red house, Sliema, December 24, 2016