| Mobile | RSS

ویروس شناسی – قسمت ۴

مهر ۲۵ام, ۱۳۸۹ | No Comments | Posted in ویروس شناسی

  گفتار سوم:

کشت ویروس ها و تعیین عیار آنها

مقدمه :

 ویروس ها منحصراً در داخل یاخته های زنده و برخی را نیز در شرایط آزمایشگاهی و در یاخته های ویژه ای که در شیشه کشت داده می شوند را می توان تکثیر نمود.

مطالعه و ویروس های جانوری در کشت یاخته های انسان، حیوان، تخم مرغ جنین دار، پریمات ها و مطالعه ویروس های گیاهی و حشرات نیز از پروتوپلاست های یاخته های گیاهی و یاخته های تهیه شده از پیکر حشرات انجام می گیرد. با اضافه کردن آنتی بیوتیک های مختلف می توان از رشد و تکثیر باکتری ها، میکوپلاسماها، قارچ ها، کپک ها جلوگیری کرد.

با بهره گیری از کشت یاخته های گوناگون بسیاری از واکنش های ضد امراض ویروسی و مطالعات بیولوژی ملکولی ویروس فراهم شده است.

روش های کشت یاخته :

کشت ارگان :

به صورت کشت بخشی از یک ارگان در محیط های غذایی در خارج از بدن است. در این نوع کشت می توان از بافت پوششی دستگاه تنفس و یا روده کوچک، بافت عصبی، تخمدان ها و تیروئید استفاده کرد . کشت ارگان برای مطالعه ویروس هایی است که در کشت یاخته های معمول که در مراکز ویروس شناسی وجود دارند تکثیر نمی یابند.

کشت یاخته (تک لایه) :

بافت مورد نظر را به قطعات lmLm2تقسیم کرده و به آن محلول حاوی یک آنزیم پروتئولیتیک اضافه می کنند تا در حرارت آزمایشگاه عمل هضم آنزیمی قطعات صورت بگیرد و یاخته های بافت از هم جدا گردند. به منظور ممانعت از اثر آنزیم بافت ها را شسته و به آن سرم گوساله اضافه می کنند. یاخته ها را به تعداد مناسب به محیط کشت که حاوی سرم جنین گاو و سرم گوساله و آنتی بیوتیک های لازم است اضافه و در ظرف استریل ویژه توزیع کرده و در گرم خانه ° 37(سانتی گراد) می گذارند.

یاخته ها به سرعت به سطح ظرف کشت چسبیده و در شرایط مناسب با استفاده ازمواد غذایی موجود در محیط کشت به صورت یک لایه یکنواخت رشد و تکثیر می یابند.

ترکیبات محیط کشت یاخته :

محلول تنظیم شده از نمک های فیزیولوژیک – اسیدهای آمینه پالاکتالبومین – سرم جنین گاو یا سرم گوساله – گلوکز – اکسیژن – معرف رنگی فنل رد

انواع کشت یاخته :

کشت یاخته های اولیه : با خارج کردن یکی از ارگان های جانور مورد نظر از آن یاخته تهیه می کنند. اکثر این یاخته ها ۱۰-۵ بار پاساژ را تحمل می کنند سپس همگی خواهند مرد. به دلیل آلوده بودن این نوع یاخته به برخی ویروس های خفته بدن برای تولید واکسن ارزشی ندارد و تهیه آن نیز گران تمام می شود.

یاخته های دیپلوئید :

ساخته های دیپلوئید ۲nکروموزومی اند و همگی از یک نوع یاخته منشأ می گیرند و تا پاساژ ۱۰۰ بار پاساژ را تحمل می کنند از نمونه آن یاخته های دیپلوئید جنین انسان است که برای اهدافی چون جدا سازی – تعیین هویت ویروس ها – تحقیق در پوردویرس و تولید واکسن استفاده می شود.

یاخته های ماندگار :

از یک یاخته منشأ گرفته اند برخی ۲n+1و برخی ۲n-1کروموزومی هستند تا بی نهایت پاساژ را تحمل می کنند. به دفعات تکثیر می یابند و می توان آنها را به صورت معلق در محیط کشت در فرمانتورهای ویژه کشت دار مانند یاخته Hep2که از سرطان حنجره انسان گرفته شده است.

کاربردهای کشت یاخته :

– جدا سازی ویروس ها از نمونه هایی که از جانوران بیمار تهیه می شوند.

– تهیه واکسن و آنتی ژن های گوناگون به منظور کارهای سرم شناسی

– تحقیق در مورد فعالیت های بیولوژیک و بیو شیمیایی ویروس ها

آثار مخرب ناشی از تکثیر ویروس ها در یاخته (CPE)

بسیاری از ویروس ها می توانند باعث مرگ یاخته های میزبان ویاخته های دیگر شوند.

تغییرات یاخته های آلوده را CPEو ویروس که باعث بروز آن می شود را ویروس بیماری زا یاخته گویند.

هماد سورپسون : جذب گلبول های قرمز روی یاخته های روی یاخته ها را گویند که در نتیجه جایسازی گلیکو پروتئین ویروس در پرده سیتوپلاسم یاخته آلوده ایجاد میشود .

هماگلوتیناسیون : جذب ویروس بر روی گیرنده های سطح گلبول قرمز را گویند که در نتیجه جایسازی هماگلوتینین در پرده سیتوپلاسم یاخته، آلوده ایجاد می شود.

ایمونوفلورنسس : اضافه کردن آنتی بادی که با رنگ فلورسنت نشاندار شده به یاخته به منظور بررسی وجود ویروس در یاخته های آلوده با استفاده از میکروسکوپ دارای اشعه ماوراء بنفش

انتر فرانس : تکثیر یک ویروس در یک لایه کشت یاخته باعث ممانعت از تکثیر ویروسی دیگر می شود. مانند مقاومت ویروس سرخجه در برابر تکثیر ویروس اکو ۱۱ که ارتباطی با آن ندارد.

تخم مرغ های جنین دار : دارای مزایایی هستند که برای تکثیر ویروس ها و تهیه واکسن های ویروسی از آن ها استفاده می شود و ساختمان آن به شکل زیر است :

راههای تزریق به تخم مرغ جنین دار :

– تزریق برروی پرده کوریو آلانتوئیک :

– تزریق به داخل حفره آلانتوئیک

– تزریق به داخل حفره آمنیوتیک

– تزریق داخل کیسه زرد

کندلینگ: تخم مرغ را روی حفره داخل جعبه ای که در داخل آن یک چراغ قرار دارد قرار داده و در یک اتاق تاریک قرار می دهند. نور چراغ باعث روشن شدن تخم مرغ شده و به راحتی جنین و رگهای مربوط به آن تشخیص داده می شود.

روش تزریق :

در راه های تزریق ابتدا تخم مرغ را کندل کرده و در جایی که رگهای اصلی وجود ندارند یک حفره هوایی مشخص می کنند و روی پوسته تخم مرغ یک علامت می زنند و محل علامت زده را استریل می کنند. (در تزریق پرده کوریو آلانتوئیک و حفره آمینوتیک پوسته اطراف حفره هوایی را کاملاً جدا می کنند تا تزریق روی پرده متصل به پوسته انجام گیرد.) و( در تزریق حفره آلانتوئیک و کیسه زرد در مرکز پوسته روی حفره هوایی یک سوراخ تعبیه می کنند) و با استفاده از سرنگ مقدار ۱/۰ میلی لیتر از مایع تحت آزمایش را تزریق می کنند. سپس سوراخ ها را با پارافین مایع استریل کرده و مسدود می کنند و در نهایت تخم مرغ را در گرمخانه قرار می دهند.

استفاده از حیوان های آزمایشگاهی جهت مطالعه ویروس ها :

از حیوان ها برای تهیه یاخته های خون، سرمها، آنتی سرمها، آنتی ژن های ویروسی استفاده می شود. مثلاً از مرغ برای تولید آنتی سرم های اختصاصی ویروس آنفلوآنزا و ویروس های قابل تکثیر در تخم مرغ جنین دار، از موش های شیرخوار برای تکثیر و جداسازی ویروس ها، از خوکچه های هندی برای تولید کمپلمان و آنتی سرم ها و تکثیر برخی ویروس ها، از خرگوش برای تهیه آنتی سرم ها، از شمپانزه برای مطالعه ویروس های عفونت زای انسان که در کشت یاخته تکثیرنمی کنند ( مانند عامل بیماری ایدز) استفاده می شود. در استفاده از این حیوانات تزریق یا به روش داخل صفاقی، برخی داخل مغزی و برخی نیز داخل عضله و بینی صورت می گیرد و خون گیری نیز از سیاهرگ یا قلب انجام می شود.

Leave a Reply 5674 views, 1 so far today |

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

WT3P66861R8A23331R8A2401Meli1R8A25251R8A25221R8A24511R8A25031R8A24871R8A2419