| Mobile | RSS

دین

اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۸۹ | ۴ Comments | Posted in فرهنگ و هنر

دین

از لحاظ دین می توان ایران را به دو دوره مهم پیش و پس از اسلام تقسیم کرد . اکثریت مردم ایران پیش از اسلام ،‌ پیرو مذهب زرتشتی بوده اند . به اعتقاد بسیاری از مورخان ،‌زرتشت در حدود ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد در ایران ظهور کرد . کتاب مقدس زرتشتیان ،‌اوستا را برای پیروان خود به ارمغان آورد . اساس تعالیم زرتشت بر مبارزه میان دو اصل خیر و شر ،‌ نور و ظلمت ،‌اهورا مزدا و اهریمن استوار بوده است. زرتشت معتقد بود که سرانجام خیر بر شر ، نور بر ظلمت و اهورا مزدا بر اهریمن غلبه خواهد کرد .
اگر چه ظهور اسلام باعث افول دین زرتشتی در ایران گردید ،‌اماهنوز تعداد ی از آنها در نقاط مختلف ایران به خصوص شهرهای یزد ،‌کرمان و تهران ساکن هستند .

اقلیت پیروان دین یهود از دیر باز در ایران سکونت داشته اند . هنگامی که کورش در ۵۳۸ قبل از میلاد بابل را فتح کرد ، ‌یهودیانی را که د رآنجا اسیر بودند آزاد ساخت و اموال آنها را به ایشان باز گرداند . از آن تاریخ به بعد ،‌یهودیان به عنوان اقلیتی مذهبی در نقاط مختلف ایران زیسته و بیشتر به تجارت مشغول بوده اند . هم اکنون نیز یهودیان از مدارس و کنیسه های خاص برخوردارند و نماینده ای نیز در مجلس شورای اسلامی دارند .
مسیحیت نیز از بدو پیدایش خود ، ‌در منطقه ایران پیروانی یافت که در طول تاریخ در کنار دیگر ایرانیان همزیستی داشته اند . اکثریت مسیحیان ایرانی را ارمنیان و آسوریان تشکیل می دهند . در قرن های اخیر بر اثرتبلیغ مبلغان مذهبی اروپایی ، تعدادی از مسیحیان به شاخه های پروتستان و کاتولیک گرایش پیدا کرده اند . بعضی از کلیساهای موجود د رایران از جمله آثار تاریخی مهم این کشور به حساب می آیند . مسیحیان در مجموع سه نماینده در پارلمان ایران دارند .
قانون اساسی ایران علاوه بر اسلام ، ‌سه دین زرتشتی ،‌کلیمی و مسیحیت را به رسمیت میشناسد . پیروان این ادیان می توانند آئین های مذهبی خود را در مکان های مخصوص به جای آورده ،‌ نشریات مخصوص به خود را منتشر نمایند و در پارلمان ایران نماینده داشته باشند .
تنها در تهران حدود ۳۰ کلیسا مربوط به مسیحیان و ۲۰ صومعه کلیمیان وجو د دارد .

دین و مذهب

پیامبر اسلام جضرت محمد (ص) در سال ۵۷۰ میلادی در شهر مکه عربستان به دنیا آمد و در چهل سالگی رسالت خویش را اعلام نمود . وی در سال ۶۲۱ میلادی از مکه به مدینه مهاجرت کرد و این مهاجرت مبدأ تاریخ مسلمانان محسوب گشت . دین اسلام بر اساس یکتاپرستی بنیاد نهاده شده است و کتاب آسمانی قرآن ،‌کتاب مقدس مسلمانان است . پیامبر اکرم ، ‌در زمان حیات خود ،‌ پادشاهان و امپراطورهای بزرگ روزگار خود از جمله امپراطور روم و پادشاه ایران را به دین اسلام دعوت کرد . پیامبر اکرم در سال ۶۳۲ میلادی از این جهان رخت بربست و پس ازوی دوره خلافت آغاز گشت .

در دوره عمر ، ‌دومین خلیفه پس از پیامبر ،‌ در سال ۶۴۱ میلادی ، ‌قوای اسلامی ،‌ پس از نبردی طولانی ارتش ساسانی را در نهاوند شکست دادند و بر ایران غلبه یافتند . ایرانیان اگر چه دین اسلام که دین توحید ، برابری و عدالت بود را به رغبت پذیرفتند ،‌ اما زبان فارسی و بسیاری از آداب و رسوم ملی خود را حفظ کرده و سر انجام به طور کامل از سلطه اعراب خارج شدند .
دین اسلام ، به دو شعبه بزرگ سنی و شیعه تقسیم می گردد . شیعیان که اکثریت مردم ایران را تشکیل می دهند ،‌اعتقاد دارند که پس از وفات پیامبر اسلام ، مطابق وصیت وی ،‌می بایست حضرت علی (ع) جانشین او می گشت . اما در عمل ،‌حضرت علی به عنوان چهارمین خلیفه برگزیده شد . حضرت علی (ع) ،‌ درسال ۶۶۱ میلادی در محراب نمازبه شهادت رسید . شیعیان حضرت علی را نخستین امام خود می دانند و اعتقاد دارند که امامت پس از او در خاندان وی ادامه یافته است . نخست پسر ارشد حضرت علی ،‌ امام حسن (ع) و سپس فرزند دیگر وی امام حسین (ع) به امامت رسیدند . بدین ترتیب امامت در خاندان امام حسین (ع) ادامه یافت و سرانجام به دواز دهمین امام یعنی حضرت مهدی (عج ) رسیده است. مطابق اعتقاد شیعه ،‌ حضرت مهدی (ع) آخرین امام ، ‌هم اکنون نیز زنده است اما ازدید مردم غایب بوده و هر گاه اراده الهی حکم کند،‌برای نجات بشریت از ظلم و جور ظهور خواهد کرد و جهان را از عدالت و برابری آکنده خواهد کرد . از این رو شیعیان دردعاهای خود ، ‌از خداوند تقاضا می کنند که ظهور آن امام را تعجیل بخشد . شیعیان ،‌ حضرت محمد ، ‌پیامبر اسلام ، ‌فاطمه دختر گرامی پیامبر و همسر حضرت علی (ع) و دوازده امام خود را به عنوان چهارده معصوم می دانند که مصون از هر گونه خطا و گناه بوده اند . شیعیان نسبت به پیامبراسلام ، ‌امامان و خاندان آنان عشق فراوانی دارند . روزهای تولد پیامبر اسلام و امامان شیعه به عنوان عید و روزهای وفات ویا شهادت آنها به عنوان عزا از مراسم مهم ایرانیان می باشد . مسلمانان ضمن احترام به سایر ادیان الهی مانند یهودیت و مسیحیت ، ‌پیامبر اسلام را به عنوان آخرین پیامبر الهی می دانند . در قرآن کریم ، ‌از حضرت موسی و حضرت عیسی به عنوان پیامبران الهی به نیکی یاد شده است که برای هدایت مردم از طرف خداوند به رسالت برگزیده شده اند . همچنین در قرآن کریم ،‌ ازحضرت مریم به عنوان زنی پاکدامن یاد شده است .

اصول اساسی شیعه عبارتند از:

۱ـ توحید : خداوند (اله) یگانه است و به غیر از او خدایی نیست و او هیچ شریکی ندارد .
۲ ـ نبوت : حضرت محمد پیامبر خداست و پس از او پیامبر دیگری نخواهد آمد .
۳ ـ معاد : پس از مرگ ، ‌تمامی انسانها به سوی خداوند باز خواهند گشت و خداوند درباره اعمال آنها در روی زمین داوری خوهد کرد .
۴ ـ عدل : خداوند عادل است و انسانها را برابر آفریده است و معیار برتری آنها نسبت به یکدیگر میزان تقوای آنها و پیروی ازاحکام الهی است .
۵ ـ امامت : پس از رحلت پیامبر اسلام ، ‌رهبری جامعه اسلامی با امام معصوم است . جهان هیچگاه از امام معصوم خالی نخواهد بود . امامت از حضرت علی علیه سلام آغار گشته و تا ظهور حضرت مهدی ادامه خواهد داشت .

هر مسلمان موظف است پنج بار در روز نماز بخواند . نماز به زبان عربی و رو به مکه (قبله) خوانده می شود وآداب خاص خود را دارد . اگرچه دعاهای پس از نمازمی تواند به زبان فارسی و یا هر زبان دیگر خوانده شود ، شیعیان در نمازخود به یگانگی ، ‌دانایی و بینایی خداوند ،‌ پیامبری حضرت محمد و امامت حضرت علی (ع) شهادت می دهند و از خداوند می خواهند که آنها را به راه راست (طریق دین) هدایت کند . مسلمانان گاه نماز را به شکل انفرادی و گاه به شکل جمعی برگزار می کنند .
شیعیان به مانند دیگر مسلمانان یک ماه از سال را روزه می گیرند . آنان در ماه رمضان ،‌در طول روز , از خوردن هرگونه غذا ،‌ نوشیدنی و استعمال دخانیات پرهیز می کنند و ازاین فرصت برای پاکی روح خود بهره می گیرند . بدیهی است افراد مسافر یا بیمار ویا کلیه کسانی که روزه گرفتن به آنها آسیب می رساند ، ‌از این قاعده مستثنی می باشند . اگر چه آنها نیز نباید در انظار عمومی تظاهر به روزه خواری بنمایند . هر مسلمانی در صورت داشتن توانایی کافی مالی ، دستکم یکبار در عمر خود باید در مراسم حج که هرساله در شهر مکه برگزار می شود شرکت کند .
اسلام و به تبع آن مذهب شیعه ، ‌مانند دیگر ادیان الهی بعضی از اعمال را برای پیروان خود منع کرده است . نوشیدن مشروبات الکلی در هر شکل آن برای مسلمانان ممنوع است . داشتن روابط نامشروع و خارج از حیطه زناشویی از دیگر احکام ممنوعه اسلامی است

Leave a Reply 1962 views, 1 so far today |
Follow Discussion

۴ Responses to “دین”

 1. Photography Courses Toronto Says:

  This is something I have to do more research into, thank you for the post.

 2. data entry jobs site Says:

  good post, added you to my RSS reader.

 3. skincare testimonials Says:

  Nice information, layout, exact same subject once I saw your site, I see how

 4. cellophane bags Says:

  hahah, It has been quite a while one or two things I wanted. Well actually I can use this article too, I’m so glad I found this site again. I need something like this something I am working on, and it is on the same subject as this post. Glad, great share.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Coffee Time!warm greetingsYuWT3P6466WT3P6569WT3P6542WT3P6425Proud LonelinessIt's complicatedMithlond